8 oktober 2017

PvdA lanceert petitie Raadhuisplein

Eénrichtingverkeer Raadhuisplein is de beste oplossing

 

In het Weekblad Gilze en Rijen gaf de PvdA vorige week aan dat het instellen van éénrichtingverkeer de beste optie is voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Raadhuisplein in Rijen. De PvdA heeft nu een petitie opgesteld die deze oplossing bepleit. De petitie kan zowel via sociale media als tijdens de Jaarmarkt in Rijen op dinsdag 17 oktober worden ondertekend.

 

Verkeersonveiligheid aanpakken

Al lange tijd wordt gesproken over het veiliger maken van het Raadhuisplein in Rijen. De gemeente liet hiervoor verschillende mogelijkheden onderzoeken. B&W en de 3 coalitiepartijen willen al het verkeer langs de zuid- en oostkant van het plein gaan afwikkelen. Dit vergt een grote, dure en onlogische ingreep. Bovendien dient het niet de gewenste veiligheid van fietsers en voetgangers. En tast dit het karakter van het plein aan. De verkeersonveiligheid moet zo snel mogelijk worden aangepakt.

 

Linksom

Een betere oplossing is volgens de PvdA, zeker voor fietsers en voetgangers, om op het Raadhuisplein éénrichtingverkeer ofwel de rotondevariant in te stellen. Het gemotoriseerd verkeer gaat hierbij linksom, dus met de klok mee om het plein. Bij de keuze voor deze rijrichting wordt de dode hoek voor automobilisten voorkomen. Het is een logische keuze en eenvoudig en goedkoper te realiseren.

 

Petitie

Gebruikers van het Raadhuisplein kunnen de opvatting dat op het Raadhuisplein éénrichtingverkeer moet worden ingesteld steunen. Dit kan door de petitie te ondertekenen  via onze website (als reactie),  op dinsdag 17 oktober op de Rijense jaarmarkt bij de stand van de PvdA of via deze link.

De ingezamelde handtekeningen worden aangeboden aan het college van B&W.

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.