PvdA moties vuurwerk en fietsvoorzieningen N631 en toekomst voor de bieb

20 december 2018

Goede besluiten tijdens laatste raadsvergadering van 2018

PvdA moties vuurwerk en fietsvoorzieningen N631 aangenomen en toekomst voor de bieb

De raadsvergadering van maandagavond 17 december leidde tot een drietal belangrijke besluiten. De raad ging in meerderheid akkoord met een krediet voor verbouw van de bibliotheek in Rijen. Bovendien werden unaniem twee moties aangenomen die de fractie van de PvdA indiende. 

Verbouw van de bibliotheek van Theek 5
De raad ging in meerderheid akkoord met het voorstel van B&W om de bibliotheek in het gebouw van de Boodschap in een nieuw jasje te steken. De bibliotheek wordt bovendien verplaatst naar de hoofdingang van de Boodschap zodat deze beter toegankelijk wordt.

Namens de PvdA fractie zei Mariëlle Doremalen hierover:

“De PvdA is blij dat er nu een raadsvoorstel ligt om de bibliotheek in Rijen een nieuwe en betere plaats te geven vooraan in De Boodschap. Onze partij heeft dit idee al geruime tijd geleden geopperd en nu is het dan eindelijk zo ver. Een nieuwe en open bibliotheek heeft veel voordelen. Men wordt er gemakkelijk toe aangetrokken een kijkje te gaan nemen en door de moderne inrichting krijgt het ook meer een huiskamergevoel. Op deze manier krijgt de bibliotheek ook meer een sociale functie in de vorm van een ontmoetingsplek.”

Oproep voor vrijwillige beperking van gebruik van vuurwerk
Het initiatief van de PvdA om een oproep te doen aan de inwoners van onze gemeente om vrijwillig af te zien van het gebruik van vuurwerk in de nabijheid van de zorgcentra St. Franciscus in Gilze en de Vita-locatie van Maasduinen in Rijen kreeg unanieme steun van alle partijen. Met deze oproep voor vrijwillige medewerking acht de raad het op dit moment niet nodig om in delen van de gemeente over te gaan tot een vuurwerkverbod.

Aandacht voor fietsvoorzieningen bij reconstructie van de N631
Ook een motie van de PvdA om bij de voorgenomen reconstructie door de provincie van de Oosterhoutseweg (N631) bijzondere aandacht te geven aan de voorzieningen voor fietsers werd unaniem door de raad gesteund. Zowel tijdens de aanleg van de rotonde bij de Nassaulaan (in 2020) en van de tunnel bij de spoorwegovergang (in 2022) moeten goede fietsafwikkeling en –veiligheid gegarandeerd zijn.