14 maart 2016

PvdA organiseert debatavond op maandag 4 april Veiligheid en de rol van Vliegbasis Gilze-Rijen

Op maandagavond 4 april a.s. organiseert de PvdA Gilze en Rijen van 19:30 – 21:30 uur in De Boodschap een debatavond over het thema veiligheid en de rol die Vliegbasis Gilze en Rijen hierbij speelt. Aan het debat nemen enkele leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA deel. Aan de orde komt onder meer het komende Luchthavenbesluit voor de vliegbasis.

 

Tweede Kamerleden komen voor debat naar Rijen

De Tweede Kamerleden Angelien Eijsink en Sultan Gunal, beiden woordvoerder voor veiligheid en defensie van de Partij van den Arbeid zullen op maandagavond 4 april a.s. in Rijen deelnemen aan het debat over het thema ‘Veiligheid en de rol hierbij van Vliegbasis Gilze en Rijen’. Ook oud-kamerlid en defensiespecialist van de PvdA Harry Jacob van den Bergh zal aanwezig zijn. Hij is mede-samensteller van het manifest “versterking van de Nederlandse defensie’. Dit manifest bevat een bijna sensationele visie over hoe onze krijgsmacht en daarbij ook de luchtmacht operationeel en toekomstbestendig kan blijven. Internationale ontwikkelingen zoals in het Midden-Oosten en de toename van het aantal vredesmissies noodzaken tot een herwaardering van het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid.

Het manifest is recent opgesteld door politici en defensiespecialisten uit nagenoeg alle politiek partijen.

 

Rol van de vliegbasis Gilze-Rijen

Ook de rol van het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen zal tijdens de debatavond ruimschoots worden belicht. Daarbij komen ook onderwerpen aan de orde zoals de planning en effecten van het komende Luchthavenbesluit voor de vliegbasis, het functioneren van de COVM, de werkgelegenheid, en de effecten op de omgeving van het helikoptergeluid en in het bijzonder de zogenaamde rattle noise.

Kortom het belooft een heel interessante avond te worden voor inwoners van onze gemeente en de omliggende gemeenten.

 

Meer informatie

De debatavond in De Boodschap is voor iedere belangstellende vrij toegankelijk. De start is om 19:30 uur.

Voor nadere informatie mail de voorzitter van de afdeling Lau lavooij laulav@ziggo.nl of fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt vonmeijenfeldt@home.nl

Of surf naar gilzeenrijen.pvda.nl