7 maart 2017

PvdA roept op om te gaan stemmen!

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er weer landelijke verkiezingen.

Voor de PvdA in Gilze en Rijen, zoals steeds bij alle verkiezingen, reden om de mensen persoonlijk aan te horen, te informeren en op te roepen in ieder geval te gaan stemmen. Veel mensen stellen het op prijs om niet alleen een mooie roos te krijgen, maar ook nadere informatie over de PvdA standpunten, omdat veel kiezers nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen.

 

Het gaat weer beter

Mede dankzij de PvdA gaat het gelukkig weer beter in Nederland. Het gaat goed met de economie, er is weer meer werk, de werkloosheid daalt en ook de koopkracht groeit weer. Ondanks het doemdenken en het pessimisme dat sommige partijen uitdragen, blijkt telkens uit internationaal vergelijkende onderzoeken, dat Nederland bij de koplopers staat op velerlei terreinen, van concurrentiepositie tot goede en betaalbare gezondheidszorg en van goed onderwijs tot lage criminaliteitscijfers. Velen in ons land voelen zich gelukkig.

Niet iedereen

Helaas gaat dat niet voor iedereen op. Je zult maar werkloos zijn, of rond moeten komen van alleen AOW met eventueel een klein pensioen. Je zult maar net buiten huurtoeslag en zorgtoeslagen vallen en hoge woonlasten en zorgkosten hebben. Voor die mensen is er toch hoop en… is er wat te kiezen. Omdat het beleid van de afgelopen jaren ervoor gezorgd heeft dat er weer mogelijkheden zijn om gericht maatregelen te nemen. Verantwoorde maatregelen, ook voor de lange termijn, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen perspectief hebben op betaalbare zorg, goed onderwijs, werk en een goed leefmilieu.

Met de PvdA ‘samen vooruit’

Juist in de achter ons liggende moeilijke jaren stond de PvdA met uitstekende bewindslieden op de bres om Nederland ook voor de toekomst weer op de rails te krijgen. En dat is gelukt. Daarom kan er weer geïnvesteerd worden in de ouderenzorg, de gezondheidszorg, het afschaffen van het eigen risico, gelijke kansen voor kinderen en goed onderwijs. Maar ook in goed werk, ontslagbescherming, wijzigen jeugdloon in minimumloon en gelijk loon voor vrouwen voor hetzelfde werk. Met een stem op 15 maart op de PvdA gaan we ‘samen vooruit’!

Campagne in onze gemeente

Al vanaf 4 februari is de PvdA Gilze en Rijen wekelijks op straat en in de wijken. Zo waren we afgelopen zaterdag in Gilze in de buurt van de sporthal met rozen, flyers en het lezenswaardige WIJ-magazine. Goede verhelderende gesprekken, variërend van de zorg tot defensie, maar ook lokale punten kwamen aan bod. De PvdA Gilze en Rijen weet hierdoor wat er leeft en voert daarom al vele jaren een permanente campagne en niet alleen vlak voor verkiezingen.

Met ons in gesprek

Wilt u met ons in gesprek? Dat kan natuurlijk altijd, ook over lokale onderwerpen. Zo staan wij als PvdA’ers donderdag 9 maart a.s. op de weekmarkt in Rijen en op vrijdag 10 maart op de weekmarkt in Gilze. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen, zie elders op deze site.