PvdA steunt Estrellita; wethouder belooft oplossing

Door Marielle Doremalen op 31 mei 2018

Mandolineorkest Estrellita is nationaal en internationaal bekend en zo het visitekaartje van onze gemeente naar buiten toe. Sinds 2016 ontvangt Estrellita beduidend minder subsidie en heeft de vereniging moeite om het hoofd boven water te houden. Daarom wil de PvdA dat er een volwaardige structurele basissubsidie komt voor Estrellita.

Veranderd subsidiebeleid
In 2016 is het subsidiebeleid aangepast. Waar voorheen Estrellita een vast jaarlijks subsidiebedrag kreeg, is dat nu niet meer het geval. Voor Estrellita leidt dit ertoe dat lesgelden en contributies extra verhoogd moeten worden om de kwaliteit van nu te kunnen behouden. Maar daardoor haken mensen ook af, en vormt dit een belemmering voor nieuwe aanwas. De PvdA Gilze en Rijen vindt dit onwenselijk en onbegrijpelijk. PvdA-raadslid Marielle Doremalen hierover: “Estrellita is de belangrijkste ambassadeur op cultureel gebied van Gilze en Rijen en bovendien een toporkest dat zich mag rekenen tot de beste van de wereld. Je mag er best wel wat extra gemeentelijke ondersteuning voor over hebben om een dergelijke vereniging te waarderen en behouden.”

Motie
Tijdens de raadsvergadering van 3 mei 2018 diende de PvdA dan ook een motie in om Estrellita, net zoals dat bij andere muziekgroeperingen in de gemeente het geval is, een volwaardige structurele basissubsidie toe te kennen. Deze motie vond helaas geen steun bij de andere partijen die de evaluatie van het subsidiebeleid wilden afwachten. Daarop besloot de PvdA de motie aan te houden.

Toezegging wethouder
In de commissie samenleving van 23 mei is er gesproken over de evaluatie van het subsidiebeleid. De PvdA heeft in die commissie nogmaals gepleit voor een structurele subsidie voor Estrellita. Marielle Doremalen: “Pas het subsidiebeleid aan met een nieuwe regeling voor verenigingen met een subregionale uitstraling, waarbij deze verenigingen kunnen rekenen op een goede structurele subsidie als beloning voor hun ambassadeursfunctie voor onze gemeente. Op dit moment komt Estrellita  in aanmerking voor een dergelijke subsidie, in de toekomst mogelijk ook andere verenigingen.”
Ook lijkt het erop  dat het pleidooi van de PvdA nu ook steun krijgt van Kern’75 en CDA. Wethouder Zwarts heeft beloofd om in de volgende commissie samenleving met een voorstel hieromtrent te komen.

 

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen