PvdA verheugd over plan Oosterhoutseweg

10 december 2018

PvdA verheugd over plan Oosterhoutseweg

Afgelopen donderdagavond presenteerden Antea Group en de provincie Noord-Brabant het plan voor reconstructie van de Oosterhoutseweg (N631). Dit plan omvat onder meer de aanleg van een spoortunnel en een rotonde ter hoogte van de Nassaulaan. De PvdA Gilze en Rijen ziet hierin een goede oplossing voor het bestaande verkeersknelpunt in Rijen.

 Spoortunnel en rotonde in Oosterhoutseweg
De provincie heeft in haar reconstructieplan een tunnel opgenomen die de huidige spoorwegovergang in de Oosterhoutseweg vervangt. De tunnel sluit bij de Nassaulaan aan op een rotonde.

In de tunnel komen aan weerszijden van de weg vrijliggende fietspaden. Aan de Rijense kant wordt het een tweerichtingen fietspad naar de Sportparkweg.

Fietsers worden in oost-west richting via fietspaden aan weerszijden van het spoor over de tunnel geleid.

Aan de zuidzijde van het spoor gaat de fietsovergang onderdeel uitmaken van de snelfietsverbinding tussen Breda en Tilburg.

Uitvoering start in 2020
De aanleg van de rotonde bij de Nassaulaan start in 2020. Op de rotonde en delen van de toeleidende N631 wordt de maximum snelheid 50 kilometer.

Prorail werkt het plan voor de spoortunnel verder uit. De aanleg hiervan wordt voorzien in 2022.

Tijdens de informatieavond werd verzekerd dat de werkzaamheden het verkeer niet zullen belemmeren.

PvdA blij met voorzieningen voor fietsers
De PvdA Gilze en Rijen is bij monde van factievoorzitter Peter von Meijenfeldt blij met de gepresenteerde plannen. Met name ook met de voorzieningen die zijn voorgesteld voor de fietsers.

Op verzoek van de PvdA zal de provincie nog met de gemeente overleggen over het aanbrengen van verlichting langs het fietspad tussen de Nassaulaan en de Sportparkweg.

Ook is de PvdA toegezegd dat kantbelijningen worden aangebracht op alle fietspaden.

 

Derde autotunnel in Rijen volstrekt overbodig
Met de aanwezige Maczektunnel aan de oostzijde van Rijen en straks de spoortunnel aan de westzijde is de PvdA ervan overtuigd dat een tunnel voor auto’s in de Julianastraat volstrekt overbodig is en een onnodige forse ingreep en financiële last oplevert. Een tunnel voor alleen fietsers en voetgangers is hier wel wenselijk