10 mei 2014

PvdA voert fietsend campagne voor Europese verkiezingen

Onder het motto ‘Niet ouwehoeren, maar zorgen voor banen’ fietste afgelopen vrijdag, op de “Europadag” een wielerploeg van Brabantse PvdA’ers van Brussel naar Breda om aandacht te vragen voor de hoge jeugdwerkloosheid in Europa. Vanuit de PvdA-afdeling Gilze Rijen fietste Jeanne van der Heijden mee.

Het credo tijdens de fietstocht was niet ouwehoeren, maar fietsen. Veel jongeren zowel in Noord-Brabant als elders in Europa hebben vooral te kampen met tegenwind wanneer zij op zoek gaan naar een baan. De PvdA vindt het belangrijk om te laten zien dat zij in deze moeilijke tijd ook hun mannetje staan.

Rond 12 uur werd de ploeg na speeches van Paul Sneijder (kandidaat Europarlementariër voor de PvdA) en Saïd El Khadraoui (Europarlementariër voor de Belgische Sp.a.) uitgezwaaid voor de tocht met wisselend weer over 104 kilometer. De weersomstandigheden bleken zowel voor de jongste deelnemer als voor de oudste deelnemer, respectievelijk Idse van Benthum (10) en Piet Ronnes (73), geen enkel probleem.

Om 19.15u kwamen de PvdA’ers als team de Grote Markt in Breda op fietsen, waar zij onder luid applaus werden onthaald door Peter van der Velden (burgemeester van Breda), Miriam Haagh (aanstaand wethouder in Breda) en Henk Leenders (fractievoorzitter voor de PvdA in de Provinciale Staten). Niet ouwehoeren, maar zorgen voor banen zal ook de komende maanden het credo zijn waarmee de PvdA zowel in de gemeenten, de provincies, in Den Haag als in Europa resultaten wil boeken.

Door samenwerking kunnen we oneerlijke concurrentie op banen tegengaan. Zodat gelijk werk met gelijk loon betaald wordt en werknemers niet van de arbeidsmarkt worden verdrongen.Samen scheppen we meer banen voor jong en oud. We leggen bonussen aan banden en pakken banken aan, zosat die weer dienstbaar zijn aan spaarders. Met elkaar bouwen we een samenleving die niet is gebaseerd op haat en nijd, maar op verdraagzaamheid.

Jeanne (derde van links) fietste europees voor de PvdA Gilze en Rijen
Jeanne (derde van links) fietste europees voor de PvdA Gilze en Rijen