5 juni 2017

PvdA wil meer betaalbare huurwoningen

In de commissievergadering van 23 mei werden de resultaten besproken van het volkshuisvestingsbeleid van onze gemeente en de woningbouwontwikkelingen 2017 en volgende jaren. Wij, als Partij van de Arbeid, waren en zijn daar niet gelukkig mee. Zie ook ons artikel in dit Weekblad van 31 mei over een andere invulling van het plan aan de van Oldenbarneveldtlaan in Rijen. Hierin noemt de PvdA het aantal goedkope huurwoningen dat voorzien is tot 2026 “onaanvaardbaar laag”.

Verplicht tot huren

Het is voor veel mensen niet mogelijk om een huis te kopen, omdat zij simpelweg geen hypotheek kunnen afsluiten. Zij zijn verplicht om te huren. De woonkosten van die mensen zijn dan meestal hoger dan de kosten van de mensen met een hypotheek. Wij, als Partij van de Arbeid, zijn van mening dat deze groep mensen steeds groter gaat worden. Als je er dan rekening mee houdt dat de wachttijd voor een corporatiewoning inmiddels is gestegen tot gemiddeld 65 maanden, kun je begrijpen dat de woonmogelijkheden voor veel groepen steeds minder worden. De woningcorporaties moeten dan ook nog de urgentie gevallen onderdak bieden. Al die problemen worden niet duidelijk benoemd in het volkshuisvestingsbeleid van onze gemeente.

Extra woningen nodig

In de commissievergadering gaf de Partij van de Arbeid bij monde van Jos Uitterhoeve aan dat ze erg ongelukkig zijn met de beperkte informatie die ze van het college krijgen. De PvdA wil een duidelijke visie op de woonmogelijkheden van de mensen die zich geen hypotheek kunnen permitteren. Ook heeft de PvdA nadrukkelijk gevraagd hoe de gemeente gaat reageren op de berichten dat er veel te weinig wordt gebouwd voor o.a. de eenpersoonshuishoudens, de ouderenhuishoudens en de lagere- en middeninkomens. Er moeten voor deze groepen duizenden woningen extra gebouwd worden vóór 2030. De PvdA is van mening dat dit probleem door de regio Hart van Brabant, maar ook de gemeente totaal niet wordt opgepakt terwijl het toch allang voldoende bekend is.

Corporaties aan zet

Jos Uitterhoeve: “Wij hebben er begrip voor dat de bouw voor deze doelgroepen vaak leidt tot verbazing bij bewoners van bestaande huizen. Om dat te voorkomen is het noodzakelijk dat vanuit de gemeente en vanuit de corporaties een duidelijke visie gegeven wordt op nut en noodzaak. De corporaties waren vroeger beter in staat om dit soort problemen aan te pakken. Als PvdA Gilze en Rijen hebben we het woningbouwbeleid van het rijk met name voor huurders als een gruwel ervaren. In de periode van minister Blok is de fabriek om nieuwbouw te plegen grotendeels gesloten en staan we toch voor de deur van de corporaties om te pleiten voor nieuwbouw”.

Gemêleerde wijken

De PvdA in Gilze en Rijen wil dat de gemeente in samenwerking met o.a. Leystromen vol gaat inzetten op de bouw van betaalbare huurwoningen. Ook in diverse nieuwbouwplannen om ervoor te zorgen dat er gemêleerde wijken blijven, maar ook in het invullen van plannen in leegstaande panden. En, zoals PvdA gedeputeerde Erik van Merrienboer in BN DeStem  van 1 juni aangaf: “Er is geld genoeg bij de corporaties. Natuurlijk hebben ze te maken gekregen met de verhuurderheffing, maar ze hebben ook de tijd gekregen om investeringscapaciteit vrij te maken”.

Heeft u hierover nog vragen, neem dan contact op met Jos Uitterhoeve tel. 06-13680001, e-mail josuit@home.nl, of met fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt tel. 06-53254002.