13 oktober 2014

PvdA wil nu snel maatregelen Raadhuisplein

Op 14 oktober behandelt de commissie Ruimte een memo van het college over de aanpassing van het Raadhuisplein. Al jaren is de verkeerssituatie een doorn in het oog van velen en zijn er talloze ongevallen gebeurd. En dat waren niet alleen ongevallen met uitsluitend materiële schade.

Hoogste tijd dat er nu eindelijk iets gebeurt.

De PvdA heeft vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de verkeerssituatie snel en in onze ogen doeltreffend aan te kunnen pakken. Verantwoordelijk wethouder Willem Starreveld gaf in zijn beantwoording aan dat hij snel met een adequate oplossing zou komen. Nu, een jaar later, komt hij met zijn antwoord. Dat is voor de PvdA niet concreet genoeg. Wethouder Starreveld stelt voor om € 25.000,- uit te trekken om er door een adviesbureau naar te laten kijken. Vervolgens, zo is het voorstel, wordt er een plan gemaakt èn gekozen, waarna het nog in een uitvoeringsprogramma moet worden ingepakt. Daarmee is het Raadhuisplein vooralsnog niet meer dan een “Praathuisplein”, en blijft voorlopig alles bij het oude.

Maatregelen:

De PvdA is er voor om zo snel mogelijk maatregelen te treffen, tegen zo laag mogelijke kosten. Geen externe partij die opnieuw alles onderzoekt. Er is kennis en ervaring genoeg om snel aan te pakken. De PvdA wil éénrichtingsverkeer instellen. Dat kan relatief eenvoudig door het plaatsen van verkeersborden. En als het nodig is nog wat elementen op de weg bovendien hebben we de ervaring van éénrichtingsverkeer tijdens de bouw van appartementencomplex De Regent. Snel en goedkoop! Indien Wethouder Starreveld niet toezegt hier nu echt snel werk van te maken, dient de PvdA bij de eerstvolgende gelegenheid opnieuw een motie in om de gemeenteraad de wethouder daartoe te dwingen.

Informatie

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u kunt raadplegen elders op deze site.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!

Of over dit onderwerp Derk Tabor, commissielid ruimte (derk.tabor@gmail.com)