30 april 2016

PvdA wil snel lage schermen langs het spoor

De PvdA wil dat snel lage (slechts 1.10m hoog!) geluidschermen worden aangebracht als oplossing voor de geluidsoverlast langs het spoor in Rijen. Tegelijk worden hiermee de bezwaren ondervangen die bestaan tegen de door Prorail voorgestelde hoge geluidsschermen.

 

Rieder schermen bieden oplossing

In de laatste raadscommissievergadering Ruimte is lang stilgestaan bij de spoorproblematiek in Rijen. Er waren enkele lichtpunten, maar de fractie van de PvdA is nog allesbehalve optimistisch over de toekomst. Allereerst de lichtpunten.

PvdA commissielid Jos Uitterhoeve, inmiddels deskundig te noemen op het gebied van de spoorproblematiek, heeft enige tijd geleden de gemeente in contact gebracht met een bedrijf dat lage geluidsschermen levert, die in Duitsland al functioneren. Deze schermen bieden een prima demping van het geluid, zijn snel te plaatsen en kunnen zo laag zijn door plaatsing dicht tegen de spoorlijn aan. Als deze schermen worden toegepast in Rijen ontstaat voor omwonenden veel minder geluidsoverlast en zij worden ook niet geconfronteerd met metershoge schermen. Deze zogenaamde “Riederschermen 360 graden” zijn inmiddels ook bekend bij Prorail, de spoorbeheerder. De PvdA verwacht van Prorail dat ze bij de planning van het nieuwe scherm ook het Riederscherm betrekt en echt duidelijk aangeeft of deze schermen een afdoende oplossing bieden en of deze kunnen worden toegepast in Rijen in een pilot project.

links en rechts de zgn. riederschermen

links en rechts de zgn. riederschermen

Ook gemeente ziet mogelijkheid

Een ander positief punt is dat het college van B&W aangaf dat ook zij zoekt naar mogelijkheden om de geluidsregels die door het ministerie zijn opgesteld toch wat realistischer en soepeler toe te passen. De overheid heeft deze regels gemaakt met de gedachte dat één maat goed is voor het gehele land. Je kunt je afvragen of dat terecht is. Over enkele maanden komt er definitief antwoord op de vraag of het wachtspoor in Rijen kan worden opgedoekt en wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Voor Rijen heeft het verdwijnen van het wachtspoor in ieder geval positieve gevolgen, omdat de derde spoorlijn dan vervalt. Dit brengt het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen snel dichterbij.

 

Trillingsoverlast

Er blijft ondertussen nog het knelpunt van de trillingen. Hiernaar zijn inmiddels in Brabant al verschillende onderzoeken geweest. Ook de gemeente Gilze en Rijen liet onlangs zelf een onderzoek hiernaar uitvoeren. Overal komt ongeveer dezelfde uitslag uit. Prorail heeft ingestemd met de manier waarop het onderzoek is opgezet. De uitkomsten hadden aanleiding voor Prorail moeten zijn om maatregelen te nemen. Immers oorzaak en gevolg staan onomstotelijk vast. Er treden door de trillingen beschadigingen op aan gebouwen. De PvdA kijkt nog steeds met grote zorg naar de ontwikkelingen op het terrein van trillingen en geluid  langs het spoor. Wij hebben de overtuiging dat de Riederschermen  zullen bijdragen aan een oplossing voor beide problemen. Snelle actie is wat de PvdA betreft dan ook geboden. Een oproep daartoe hebben we gericht aan Prorail en aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, in afschrift aan de Tweede Kamer fractie van de PvdA, de vaste kamercommissie en het college van B&W.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem  dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, of over dit onderwerp Jos Uitterhoeve, josuit@home.nl 06-36526199