RAADHUISPLEIN IN RIJEN GAAT OP DE SCHOP

31 oktober 2017

Coalitie sluit ogen en oren voor wens van burgers

 

Zonder enige vorm van inhoudelijke behandeling hebben de coalitiepartijen Kern75, Gemeentebelang en CDA afgelopen dinsdagavond verkeerswethouder V.d. Veen opgedragen om in november met een kredietvoorstel te komen voor het Raadhuisplein.

De PvdA sprak zich als enige partij uit tegen het voorstel en wil de wens volgen van de burgers in onze gemeente. Namelijk dat er éénrichtingsverkeer komt op het Raadhuisplein en dat fietsers  en voetgangers voorrang houden.

 

Coalitiepartijen hebben geen boodschap aan petitie van PvdA

Tijdens de jaarmarkt in Rijen heeft de PvdA de bezoekers de gelegenheid geboden om een petitie te ondertekenen. In deze petitie wordt aangedrongen om op het Raadhuisplein éénrichtingverkeer in te stellen. Dit is veruit de veiligste oplossing voor fietsers en voetgangers die gebruik maken van het Raadhuisplein.

De petitie werd massaal ondertekend. In korte tijd plaatsten ruim 800 burgers hun handtekening. Hierbij ook nagenoeg alle omwonenden en winkeliers van het Raadhuisplein. Ook zij zien niets in het plan van de gemeente om alle verkeer af te wikkelen via de zuid- en oostzijde van het plein.

Als eerste stap gaan de kruispunten bij de Nassaulaan, Regentenstraat en Mariastraat op de schop. De fietsers verliezen hun bestaande route en moeten met oversteken in de zijstraten genoegen nemen. Hierbij moeten zij ook voorrang geven aan het autoverkeer.

 

PvdA blijft zich hard maken voor de veiligheid van fietsers

In de commissievergadering wees PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt erop dat zowel Veilig Verkeer Nederland en de politie de gemeente nadrukkelijk hebben geadviseerd om de voorrang voor fietsers op het Raadhuisplein te handhaven. Wethouder Van der Veen bestreed dit.

De PvdA zal zich hard blijven maken om de wens van de burgers in onze gemeente wel uit te voeren. Dit kan door bij wijze van proefneming een jaar lang éénrichtingverkeer in te stellen op het Raadhuisplein. Een verkeersveilige en vooral ook goedkope oplossing die snel is te realiseren.

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of via onze website www.gilzerijen.pvda.nl