3 september 2017

Schoolzwemmen straks terug in onze gemeente?

PvdA Gilze en Rijen lijkt steun te krijgen

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2014 van de PvdA Gilze en Rijen stond al, dat de PvdA voorstander is voor herinvoering van het schoolzwemmen. Tot op heden heeft de PvdA fractie in de raad meerdere malen hiervoor gepleit. Helaas zonder enig resultaat. Mede door een recente tragische gebeurtenis lijkt er nu ook binnen andere politieke partijen in onze gemeente nagedacht te worden over het schoolzwemmen.

 Belang van schoolzwemmen

Vroeger ging iedereen met de hele klas schoolzwemmen. Op die manier werd ervoor gezorgd, dat niemand de basisschool verliet zonder zwemdiploma. Helaas is het schoolzwemmen nu niet meer landelijk verplicht. Gemeentes hebben nu zelf de keuze of ze schoolzwemmen aanbieden of niet. Sommige gemeentes in Nederland hebben inmiddels het schoolzwemmen weer ingevoerd.

Zwemmen als basisvaardigheid

Kunnen zwemmen is van levensbelang. Daarom vindt de PvdA Gilze en Rijen, dat het feit of een kind leert zwemmen, niet aan de keuze van de ouders overgelaten mag worden. Zo zijn er ouders die het belang van het behalen van een zwemdiploma niet inzien en er zijn ook ouders die hun kind wel zwemlessen willen laten volgen, maar dit eenvoudigweg niet kunnen betalen. De kosten van de zwemlessen voor één kind tot het behalen van het diploma A lopen al gauw op tot een bedrag van 800 tot 900 euro. Daarom wil de PvdA, dat het schoolzwemmen weer ingevoerd wordt.

Politieke steun

Kort geleden is helaas een jongen van 16 jaar verdronken in een zwembad. Hij was een vluchteling, die naar ons land toegekomen was en niet in het bezit was van een zwemdiploma. Mede naar aanleiding hiervan heeft het CDA aangekondigd tijdens de volgende raadsvergadering een motie in te dienen om na te gaan hoe iedereen een zwemdiploma kan halen. De PvdA is hier blij mee en voelt zich nu niet meer de enige die aandacht schenkt aan dit probleem.

PvdA blijft strijden

Maar voor de PvdA is de oplossing voor het probleem duidelijk. Met de herinvoering van het schoolzwemmen los je alles op. Je moet dan als gemeenteraad wel bereid zijn om hier geld voor vrij te maken. Marielle Doremalen: “Voor het schoolzwemmen moet je gewoon geld willen reserveren. Op die manier zorg je immers, dat ieder kind een zwemdiploma behaalt. Dan is het voor alle kinderen goed geregeld, hier geboren en getogen, of hier komen wonen van waar dan ook, ook als vluchteling. Een kind is een kind!

Hoe nu verder?

Tijdens de volgende raadsvergadering op 2 oktober zal er dus weer gesproken worden over hoe je ervoor kunt zorgen, dat ieder kind een zwemdiploma behaalt. De insteek van de PvdA zal zijn te pleiten voor het herinvoeren van het schoolzwemmen. Hopelijk krijgen wij dan voldoende steun hiervoor vanuit de andere partijen, zodat op alle scholen in onze gemeente vanaf het schooljaar 2018-2019 het schoolzwemmen weer aangeboden wordt. Mocht dat nu niet lukken, dan blijft de PvdA zich natuurlijk sterk maken hiervoor. En kan de kiezer op 21 maart 2018 zich hierover uitspreken. Zeker met een nieuw zwembad in het verschiet is herinvoering van het schoolzwemmen in Gilze en Rijen een must!

Informatie en contact

Voor meer informatie hierover, of voor verdere suggesties kunt u altijd contact opnemen met de PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664.