23 april 2017

Sloop Margriethal en Tropical beste oplossing

PvdA is voor nieuwe invulling passend in de wijk

In de Vliegende Vennen wordt een mooi nieuw zwembad gebouwd en een al even mooie nieuwe sporthal. Daardoor rijst wel de vraag wat er moet gebeuren met de Margriethal en het huidige zwembad Tropical. Op maandag 10 april kregen de raadsleden en de commissieleden een rondleiding met aansluitend een werkatelier.

 

Zeer slechte staat

Tijdens de rondleiding bleek, dat het gebouw waar de Margriethal en Tropical in gehuisvest zijn erg verouderd is. Maar daarnaast is er in de Margriethal ook sprake van lekkages, is de kwaliteit van het plafond op veel plaatsen slecht en ook de kwaliteit van de vloer onder de maat. In de hal zelf hangen overal zwarte stukken stof onder het plafond uit. Al gauw bleek daarom tijdens de rondleiding, dat het gebouw in een nog slechtere staat is dan door menigeen werd gedacht. Voor de PvdA was het dan ook snel duidelijk. Er kan niets van het huidige gebouw behouden blijven.

 

Nieuwe maatschappelijke invulling

Met de sloop van het zwembad en de sporthal, ontstaat er een heel open ruimte. Deze ruimte moet volgens de PvdA weer opnieuw en op een goede manier, passend in de wijk ingevuld worden. Voor de scholen in de omgeving is het in ieder geval belangrijk, dat er een sportzaal terug komt. Van deze sportzaal kunnen dan ook andere verenigingen gebruik maken, zoals de tafeltennisvereniging, die nu gehuisvest is in De Boodschap en (met een kleine aanbouw) de Budovereniging. Marielle Doremalen (raadslid PvdA): “Het is goed om daarnaast te kijken of en hoe je gedeeltelijk een maatschappelijke invulling kunt blijven geven aan de vrijkomende ruimte. Een optie om te bekijken is bijvoorbeeld de verplaatsing van het Jongerencentrum A16. Mogelijk kunnen de jongeren dan ook gebruik maken van de sportzaal, zodat A16 het activiteitenprogramma kan uitbreiden.”

 Woningbouw in het groen

De herinrichting geeft ook ruimte voor woningbouw. Voor de PvdA is het belangrijk, dat er gekeken wordt naar woningbouw, die goed past in de buurt. Marielle Doremalen: “De PvdA denkt hierbij aan seniorenwoningen. Daar komt door de vergrijzing steeds meer vraag naar en de locatie van de Margriethal en Tropical biedt hiervoor een prima plaats, dichtbij De Boodschap en niet te ver van de andere voorzieningen en het centrum.” Verder staat het voor de PvdA vast, dat er zoveel mogelijk groen behouden moet blijven en dat dit zelfs nog uitgebreid moet worden. Marielle: “Zo wordt het een mooi groen plein in de wijk, waar het heerlijk wonen en vertoeven is.”

 Reacties omwonenden?

Na de rondleiding hebben de raads- en commissieleden deelgenomen aan een werkatelier, waarin verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd zijn. Mede naar aanleiding van de opbrengsten van dit werkatelier zal het college een aantal ideeën verder uit gaan werken. Op een later tijdstip zal deze uitwerking verder gepresenteerd worden aan de commissie en de raad. De PvdA heeft ideeën, maar betrekt bij de uiteindelijke keuzes graag de mening van omwonenden over de nieuwe invulling van de locatie van de Margriethal en Tropical. U kunt daarvoor contact opnemen met de

PvdA fractie: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, commissielid Ton Hesemans 06-17523483.