24 april 2016

Snelle invulling oostzijde Wilhelminaplein Rijen

PvdA wil snelle invulling Wilhelminaplein

 

In de raadscommissie Ruimte heeft de fractie van de PvdA vorige week aangedrongen op een snelle invulling van de oostzijde van het Wilhelminaplein in Rijen. Al jaren gaapt hier een groot gat en veel plannen voor bebouwing passeerden al de revue.

 Centrumplan Rijen-Oost

In 2011 stelde de gemeente een laatste bestemmingsplan vast voor de oostzijde van het Wilhelminaplein. Het plan voorzag in de bouw van winkels met daarboven een aantal woningen. Ook zou een ondergrondse parkeervoorziening worden gerealiseerd. Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de raad bleek er verschil van inzicht te bestaan over de afwikkeling van het verkeer. Verschillende fracties, waaronder de PvdA, opteerden voor de aanleg van een omlegging (bypass) van de Stationsstraat waardoor het Wilhelminaplein verkeersvrij zou worden. De realisatie van het plan kwam door de economische crisis echter in het gedrang. Al snel werd duidelijk dat het plan niet meer haalbaar was in de oorspronkelijke opzet.

Flexibeler invulling

Het afgelopen jaar heeft de gemeente benut voor het maken van een nieuw inrichtingsplan. Hierbij werd ook een aantal sleutelpersonen betrokken uit de gemeenschap van Rijen. In het nieuwe plan wordt voorzien in verplaatsing van een supermarkt van elders in de kern naar de oostzijde van het Wilhelminaplein. Hier ontstaat een pleinwand die het plein een besloten karakter zal geven. Ook andere winkels en horeca zijn hier mogelijk. Boven de commerciële ruimten zijn appartementen voorzien. Aan de achterzijde worden parkeerplaatsen aangebracht. De gemeente heeft het nieuwe bestemmingsplan een flexibeler karakter gegeven. Hiermee kan makkelijker worden ingespeeld op de behoefte aan winkels en woningen. De fractie van de PvdA steunt deze aanpak en spreekt de hoop uit dat nu een snelle invulling plaatsvindt van ‘het gat van Rijen’.

Aandacht voor verkeersafwikkeling

PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt vroeg in de commissie Ruimte om bijzondere aandacht voor de verkeersafwikkeling naar de supermarkt en de appartementen. Ongetwijfeld leidt de realisatie van het plan tot veel extra verkeersaanbod. Straten zoals de Marijkestraat zijn op dit moment hierop absoluut niet berekend. Bovendien ondervinden de huizen nu al een te grote geluidsbelasting. Ook vraagt de duurzaamheid van de woningen en winkelvoorzieningen naar de mening van de fractie van de PvdA extra aandacht. Dit betreft onder meer de materialenkeuze, de energieafhankelijkheid en de noodzaak van realisatie van een gescheiden rioleringsstelsel.

 

Wilt u meedenken en meepraten over de invulling en afronding van de oostzijde van het Wilhelminaplein, neem dan gerust contact op met Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002 en Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.