25 maart 2015

Spoor en schermen in RIjen

Jos Uitterhoeve (PvdA) gaat met omwonenden van het spoor naar de Tweede Kamer

De afgelopen tijd hebben omwonenden van het spoor zich o.a. via het Weekblad Gilze en Rijen duidelijk uitgesproken over de wijze waarop het terugdringen van geluidsoverlast moet worden aangepakt. Met name de hoogte van de schermen is voor nogal wat omwonenden een ernstig punt van kritiek. Naast geluidsoverlast speelt ook de overlast door trillingen. Ook de Partij van de Arbeid in de persoon van Jos Uitterhoeve heeft zich al jaren en in de laatste 2 jaar intensief bezig gehouden met het spoor in Rijen.

Vervanging spoor

Er waren voor de PvdA een tweetal prioriteiten. De eerste prioriteit was vervanging van het spoor bij het perron. Dit is inmiddels uitgevoerd. We zijn blij dat de directe omgeving van het spoor een stuk veiliger is geworden hierdoor.

Aanpak geluidsoverlast

De tweede prioriteit is de aanpak van de geluidsoverlast. Dat is op dit moment een belangrijk onderwerp in de politiek. Enkele jaren geleden is er Europese regelgeving van kracht geworden onder de naam Swung. Deze regelgeving bepaalt waar de geluidswerende maatregelen aan moeten voldoen. Als gemeente en lagere overheden heb je hier maar beperkt invloed op. Rijen is uitgekozen om als eerste gemeente gebruik te maken van deze regelgeving. De oude regels zijn niet meer van toepassing.

Veel kritiek

In de omgeving van het spoor is echter veel kritiek op de plannen. Velen vinden de schermen te hoog en vinden eigenlijk dat er teveel gebeurt. De PvdA heeft best begrip voor het standpunt en de frustratie van veel omwonenden. Jos Uitterhoeve daarover: “Op dit moment kiest de PvdA er echter voor om door te gaan op de ingeslagen weg, omdat er eigenlijk geen direct alternatief is. Met belangstelling wachten we de volgende fase af waar de echte plannen worden voorgesteld die voldoen aan de uitgangspunten uit het verleden”.

Naar Den Haag

Inmiddels hebben enkele omwonenden ervoor gezorgd dat de schermen in Rijen worden besproken in de Tweede Kamer. De PvdA ondersteunt die actie en Jos Uitterhoeve gaat samen met omwonenden als toehoorder naar de Tweede Kamer als dit onderwerp wordt besproken in de commissie infrastructuur. Jos stellig: “Het mag duidelijk zijn dat als hogere overheden om wat voor reden nog een keer naar de situatie willen kijken, wij dit van harte ondersteunen. Nu kunnen we alleen werken met het gereedschap wat er is”.

Veiligheid en schermen

Er zijn een paar zaken die van belang zijn. Er zijn bepaalde regels over de veiligheid. Het spoor moet daaraan voldoen. De vraag is wat voor invloed dat heeft op de voorgeschreven schermen! Jos Uitterhoeve mag inmiddels wel als deskundige gezien worden, vervolgt: “Ook is het onduidelijk hoeveel treinen er in de toekomst verwacht worden en of er veel treinen uit het buitenland komen. Hier is natuurlijk de realisatie van de Tweede Maasvlakte van belang. Verder heeft de grensovergang Venlo niet zo’n grote capaciteit maar in de toekomst wordt die sterk uitgebreid. Dit zijn allemaal zaken die invloed hebben op het spoor in Rijen en waar wij geen invloed op hebben. Maar we moeten er wel rekening mee houden en als raad nu een keuze maken!”.

Voor Jos en de PvdA is het duidelijk: “Afhaken is geen optie. Dan begint men ergens anders en krijgen we waarschijnlijk een verdere geluidsbescherming over misschien 20 jaar en dan kunnen we helemaal niets inbrengen”.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!) Jos Uitterhoeve, josuit@home.nl tel. 0161-224143, Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl tel. 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl tel. 06-44213664.