Sportpark Vijf Eiken moet worden verduurzaamd

10 december 2017

PvdA wil snelle duidelijkheid

Sportpark Vijf Eiken moet worden verduurzaamd

In de raad en raadscommissie heeft de fractie van de PvdA meermalen aan wethouder Zwarts gevraagd wanneer er een plan beschikbaar komt voor verduurzaming van Sportpark Vijf Eiken in Rijen. Steevast kwam hierop als antwoord dat overleg gaande is en er snel een voorstel komt. Afgelopen week luidden de sportverenigingen echter de noodklok.

Het blijft vooral bij praten
Al geruime tijd hebben de vijf sportverenigingen op sportpark Vijf Eiken in Rijen de wens om het sportpark te verduurzamen. Niet alleen kan led-verlichting de hoge energielasten verminderen, ook het aanbrengen van zonnepanelen kan hieraan in sterke mate bijdragen. De sportverenigingen lieten ieder hiervoor al in 2016 een energiescan uitvoeren.
Het overleg met de gemeente over de verduurzaming beperkt zich naar verluidt hoofdzakelijk tot praten. De regionale duurzaamheidsorganisatie MOED adviseert de gemeente maar dit leidt niet tot de gewenste daadkracht. Reden waarom de sportverenigingen de noodklok hebben geluid. Zij willen nu snel duidelijkheid van de gemeente. De PvdA steunt deze hartenkreet.

Project verduurzaming moet snel vorm krijgen
Voor de fractie van de PvdA is duidelijk dat de gemeente niet langer kan talmen met het vervullen van de verduurzamingswens. Fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt: ‘Het kan niet zo zijn dat MOED als dekmantel fungeert voor het stilzitten van de gemeente. De gemeente is nu echt aan zet’.
De PvdA ziet graag dat de gemeente meedoet aan het landelijke initiatief “Energieke Regio” en aan Energie Gilze-Rijen (EGR) de opdracht geeft om binnen enkele maanden een uitvoeringsplan op te stellen.
Op het sportpark zal een ‘zonneveld’ moeten komen met zonnepanelen, waaraan de gemeente op voorhand groen licht geeft.
Het maatwerk dat voor realisatie van het project nodig is, kan door de gemeente financieel worden ondersteund door een zogenaamd ‘revolverend fonds’ in te stellen. De investeringen worden dan geleidelijk door de sportverenigingen terug betaald, afhankelijk van hun afname van energie.
Met zo’n duurzaamheidsproject heeft de gemeente ervaring opgedaan bij sportpark Verhoven in Gilze. Hiervan kan nuttig gebruik worden gemaakt bij sportpark Vijf Eiken in Rijen.

Informatie
Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664 of www.gilzerijen.pvda.nl