14 maart 2016

Sportverenigingen en gebruikers Tropical tevreden PvdA Gilze en Rijen: er komt een mooi nieuw complex, waar onze inwoners met veel plezier gebruik van zullen maken

De plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad aan de rand van de wijk Vliegende Vennen zijn in de volgende fase gekomen. In de commissie samenleving van woensdag 9 maart werd onder meer gesproken over het programma van eisen en in de raadsvergadering van dinsdag 29 maart kan de gemeenteraad het college de opdracht geven om de aanbestedingen op te starten.

 

Sporthal afgestemd op optimaal gebruik

In het programma van eisen staan onder meer de wensen van de sportverenigingen en de Gebruikersgroep Tropical verwoord. De PvdA Gilze en Rijen heeft altijd gesteld, dat het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal in ieder geval zo opgezet moeten worden, dat de verenigingen er goed gebruik van kunnen maken. Dat is nu ook zo. Zo wordt de sporthal nu 29,4 meter breed en 50 meter lang en dus groter dan eerder de bedoeling was. Dit omdat de basketbalclub BBF Migliore en de badmintonclub De Bever zo meerdere speelvelden tegelijkertijd kunnen bespelen.

Zwembad biedt ruime mogelijkheden

Ook het zwembad voldoet nu aan de eisen, die door de verenigingen, die nu gebruik maken van Tropical gesteld zijn. Daarnaast zijn ook de drie belangrijkste wensen van de Gebruikersgroep Tropical vervuld, namelijk een sauna met koude douche, een whirlpool en een peuterbad. Binnen de gebruikers van het nieuwe zwembad ziet de PvdA mede door de vergrijzing ouderen als een groeiende doelgroep. Voor hen is een sauna en whirlpool belangrijk om na het zwemmen hun spieren goed te ontspannen in de warmte en het biedt hen de mogelijkheid om na het zwemmen te ontspannen.

Entreeprijzen blijven hetzelfde

Ook gaat de gemeente op zoek naar een exploitant voor de sporthal en het zwembad in de Vliegende Vennen. Men gaat op zoek naar een ‘warme’ exploitant voor een periode van minimaal 15 jaar, die een goed contact opbouwt met de verschillende gebruikersgroepen. De PvdA heeft vanaf het begin van het project gepleit voor het niet te duur maken van de toegangsprijzen van het nieuwe zwembad. Het is dan ook goed te zien, dat nu in het visiedocument exploitatie opgenomen is, dat de exploitant de nieuwe toegangspijzen in geen geval duurder mag maken dan de huidige prijzen bij Tropical.

PvdA wil ruime openstellingstijden

Verder gaf Marielle Doremalen (PvdA) in de commissie aan, dat ook de huur, die sportverenigingen betalen, om gebruik te kunnen maken van de ruimte in de sporthal niet mag stijgen. Marielle Doremalen pleitte ook voor ruime openingstijden van het nieuwe zwembad: “Als het zwembad goede openingstijden heeft, kunnen onze inwoners er beter gebruik van maken. Ik wil de wethouder dan ook meegeven om als minimale openingstijden voor het nieuwe zwembad de huidige openingstijden van Tropical aan te houden”.

Duurzaamheid toekomstgericht

Er zijn veel duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in dit project. Al deze maatregelen zorgen voor aanzienlijk lagere jaarlijkse energielasten. De PvdA is hier blij om, want zij heeft duurzaamheid altijd hoog in het vaandel staan. Het nieuwe zwembad- en sporthalcomplex wordt gebouwd voor minimaal de komende 40 jaar en aangezien duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt, is het goed daar nu op in te spelen. In dat kader pleitte de PvdA in de commissie samenleving samen met de VVD voor het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s op het parkeerterrein bij het sportcomplex. Daar was nog geen rekening mee gehouden in het huidige plan. We mogen er echter van uitgaan, dat er meer en meer elektrische auto’s zullen komen en landelijk gezien is er al een tekort aan laadpalen.

Hoe nu verder

Op dinsdag 29 maart zal er tijdens de raadsvergadering besloten worden over het programma van eisen en kunnen de aanbestedingen met toestemming van de gemeenteraad opgestart worden. Dit alles moet er toe leiden, dat in de eerste helft van 2018 het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal gereed zijn. Een verrijking voor onze gemeente!