26 februari 2014

Steun de mantelzorg

Mantelzorgers moeten de ondersteuning krijgen die zij verdienen. De PvdA wil daarom in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Het Actieplan Steun de Mantelzorger is opgesteld om de waardering voor mantelzorgers te borgen. Ook nu werkten Kamer en lokale lijsttrekkers samen!