19 april 2015

Subsidiebeleid ter discussie in commissie Samenleving

PvdA pleit voor behoud consultatiebureau in Gilze

Op woensdagavond 1 april jl. vond er een levendige discussie plaats in de Commissie Samenleving. Twee onderwerpen sprongen er daarbij uit. Het mogelijk opheffen van het consultatiebureau in Gilze en de vernieuwing van het Subsidiebeleid. De inbreng van de PvdA was er vooral op gericht het consultatiebureau voor Gilze te behouden en tevens behoud van een “sociaal” subsidiebeleid.

Consultatiebureau in Gilze moet blijven

In de voorjaarsnota van de GGD stonden een aantal bezuinigingsvoorstellen, waaronder het opheffen van het consultatiebureau in Gilze in 2018. Overigen is het zo, dat in het huidige gebouw het consultatiebureau niet kan blijven, omdat deze huisvesting verouderd is. Marielle Doremalen stelde namens de PvdA, dat er een consultatiebureau moet blijven in Gilze, zodat er zowel in Rijen alsook in Gilze een plaats is waar ouders met jonge kinderen terecht kunnen. Gelukkig werd het door de PvdA ingebrachte punt, dat er in Gilze een consultatiebureau moet blijven, door alle andere partijen gesteund. Wethouder Aletta van der Veen gaf aan, dat er samen met de GGD gekeken wordt naar wat er mogelijk is in Gilze, zodat er toch consultatiebureauzorg dichtbij huis mogelijk is. Marielle Doremalen daarover: “Mogelijk is er een plaats te vinden binnen het nieuwe gezondheidscentrum, bijvoorbeeld via een multifunctionele ruimte, die één dag(deel) per week dienst kan doen als consultatiebureau”.

Subsidiebeleid moet sociaal blijven

Ook binnen het subsidiebeleid van de gemeente wordt er bezuinigd en zal subsidie niet langer vanzelfsprekend zijn. Binnenkort zal de gemeente overleggen met verenigingen, die subsidie ontvangen, om met hen te brainstormen over mogelijkheden. De PvdA snapt, dat het subsidiebeleid moet veranderen en dat het goed is, als verenigingen actief mee gaan denken over hoe het anders kan. Maar in de ogen van onze partij mag dit niet ten koste gaan van de toegankelijkheid van de verschillende verenigingen. Marielle Doremalen: “Het mag niet zo zijn, dat vermindering van de subsidie ertoe leidt, dat verenigingen dit via een grote verhoging van de contributie door moeten berekenen aan hun leden, om te kunnen blijven bestaan”. De PvdA vindt, dat iedere inwoner van Gilze en Rijen de mogelijkheid moet hebben om ‘mee te kunnen doen’ door lid te kunnen worden van een vereniging, waarvoor de contributie geen belemmering vormt. Verder vindt de PvdA, dat er ook gekeken moet worden naar de huisvestingskosten van de culturele centra in onze gemeente. Door een “deal” met Woonstichting Leyakkers moet er “winst” te behalen zijn in een nieuwe huurovereenkomst. Eventuele besparingen, die zo behaald worden, zouden in de ogen van de PvdA meegenomen moeten worden in de totale bezuinigingen binnen het subsidiebeleid.

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!).

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.