Thema-avond PvdA op 14 maart in De Boodschap Gedeputeerde Van Merrienboer over woningbouw in Gilze en Rijen

8 maart 2018

PvdA gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte, Wonen en Financiën) van de provincie Noord-Brabant komt woensdagavond 14 maart a.s. om 20:00 uur in De Boodschap in Rijen spreken over woningbouw in Gilze en Rijen. Hierbij komen ook aan de orde de mogelijke gevolgen van het nieuwe Luchthavenbesluit voor de woningbouwplannen in onze gemeente.

 

Te weinig woningen in Gilze en Rijen

Het woningaanbod in onze gemeente blijft al enkele jaren achter bij de vraag. Dit geldt met name voor betaalbare nieuwbouwwoningen in zowel de huur- als de koopsector. Vooral in de sociale huursector blijft het aanbod achter bij de groeiende vraag. Gelukkig heeft Leystromen in de wijk Vliegende Vennen-Oost onlangs een aantal woningen opgeleverd en komen er sociale huurwoningen op de voormalige locatie van basisschool De Kring.

Het vinden van geschikte nieuwbouwwoningen is ook voor middeninkomens, starters en ouderen een toenemende opgave in onze gemeente.

Om te voldoen aan zowel de provinciale als de regionale doelstelling voor nieuwbouw van woningen, zal onze gemeente de komende jaren een flinke inhaalslag moeten maken.

Hierbij zet de PvdA Gilze en Rijen in op gemêleerde wijken met een mix aan woningtypen.

Hoe groot de werkelijke achterstand is en hoe deze het beste kan worden ingehaald, zal gedeputeerde Van Merrienboer op 14 maart uit de doeken doen.

 

Nieuwe belemmeringen voor de woningbouw

Terwijl er een stevige opgave ligt voor nieuwbouwwoningen, dreigen nog twee oorzaken hierop vertragend te werken. Enerzijds kunnen uit het in procedure zijnde Luchthavenbesluit vergaande beperkingen voortvloeien voor de woningbouw in alle vier kernen.

Ook gelden er belemmeringen voor nieuwbouw in een straal van 1500 meter rond geitenhouderijen in onze gemeente.

Kortom genoeg stof om van gedeputeerde Van Merrienboer te horen hoe onze gemeente de komende jaren toch kan voorzien in voldoende woningaanbod.

 

Informatie

Iedereen is van harte welkom op 14 maart in De Boodschap in Rijen, aanvang 20.00u. Voor nadere informatie: Lau Lavooij, voorzitter PvdA afdeling Gilze en Rijen tel. 0620011712 en Peter von Meijenfeldt, fractievoorzitter PvdA en lijsttrekker tel. 06-53254002, of www.gilzerijen.pvda.nl