7 november 2016

Veel bijval voor oproep PvdA

Vervoer tijdens de weekenden in Gilze

De oproep van de PvdA Gilze en Rijen aan het college van B&W voor een betere openbaar vervoervoorziening in de weekenden in Gilze heeft veel adhesieverklaringen opgeleverd. Tot afgelopen weekend tekenden 205 personen de online petitie.

PvdA pleit voor een snelle oplossing

Vorige week heeft de PvdA fractie tijdens de begrotingsbehandeling 2017 in de gemeenteraad een motie ingediend. Hierin is het college van B&W opgedragen om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 inzicht te geven in de behoefte in Gilze aan een maatwerkoplossing voor het openbaar vervoer in de weekenden. Dit omdat de buslijn 131 sinds december 2014 is vervallen. Hierdoor is Gilze sinds die datum op zaterdagen en zondagen verstoken van een rechtstreekse busverbinding met zowel Tilburg en Breda. Op basis van het inzicht in de behoefte zal B&W naar de wens van de PvdA met een voorstel moeten komen voor een maatwerkoplossing. Dit heeft het college volgens fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt eerder ook toegezegd aan de gemeenteraad. Voor Molenschot is naar verluidt al wel een maatwerkoplossing gevonden voor de weekenden.

 

Veel bewoners Gilze delen standpunt PvdA

De petitie die de PvdA Gilze en Rijen op haar website en op sociale media plaatste voor een fatsoenlijk alternatief voor de vervallen buslijn 131 is tot dit weekend getekend door 205 personen. Voor het overgrote deel betreft het inwoners uit Gilze. Veelal zijn het jongeren die hun mogelijkheden in het weekend beperkt zien. Maar ook ouderen, werkenden en Gilzenaren die naar het ziekenhuis of naar familie en kennissen willen gaan in Breda of Tilburg. Enkele opvallende reacties zijn: “Wij moeten instappen in een klein busje op lijn 130 dat vaak al vol zit. En dan moeten we een uur wachten op het volgende busje”; “ Zelf woonachtig in Gilze vind ik het een grote fout dat de gemeente het openbaar vervoer in de weekenden niet toegankelijk houdt voor bewoners”, “Bussen in Gilze komen vaak te laat of niet eens opdagen” en “We kunnen nu geen kant uit in het weekend”. In enkele reacties is ook ingegaan op het feit dat ook de busvoorziening in Rijen heeft ingeboet met het vervallen van lijn 131. Dit omdat bijvoorbeeld de bushaltes bij de Nassaulaan en het Raadhuisplein niet worden aangedaan in het weekend.

 

Vervolg op de petitie

Bij de afrondende behandeling van de begroting in de gemeenteraad op dinsdagavond 8 november zal de PvdA de motie voor een maatwerkoplossing in stemming brengen. De eerste behandeling leidde niet tot steun van de andere partijen in de raad. Hopelijk overtuigen de vele reacties op de PvdA-petitie de fracties van Kern’75, Gemeentebelang, CDA en VVD alsnog van het belang van een goede basisvoorziening voor het openbaar vervoer in Gilze. De PvdA Gilze en Rijen zal zich hiervoor zeer zeker hard blijven maken.

De petitie kan overigens nog worden ondertekend!