14 maart 2016

Veiligheid schoolkinderen staat voorop PvdA bepleit fietsverbinding Molenschot-Breda

In de raadscommissie Ruimte heeft de Partij van de Arbeid vorige week dinsdag gepleit voor een fietsverbinding tussen de Leijweg in Molenschot en het nieuwe evenementepark Breepark bij Breda. Vooral voor de schoolgaande kinderen uit Molenschot zal dit een flinke verkorting opleveren voor hun dagelijkse fietstochten. Ook zal de veiligheid hierdoor toenemen.

 

Voordelen voor scholieren, werkverkeer en recreanten

Fietsers die van Molenschot naar Breda willen of omgekeerd, moeten nu nog de omweg nemen via Bavel. Als vanaf de kruising Leijweg – Bavelseweg tussen Dorst en Bavel een fietsverbinding wordt aangelegd naar het neiuwe evenementenpark Breepark profiteren velen daarvan. Ook voor het recreatieve fietsverkeer is dit een heel aantrekkelijke verbinding. Zeker ook als straks alle voorzieningen op Breepark zijn gerealiseerd. Het gaat daarbij naast de sportwinkel Decathlon om de megabioscoop, de grote evenementenhal en het terrein voor buitenevenementen.

 

Gemeente pakt het voorstel op

Omdat de fietsverbinding volledig op het grondgebied van de gemeente Breda moet worden gerealiseerd, verzocht PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt aan de wethouder verkeer van onze gemeente om bij de gemeente Breda de realisatie te bepleiten. De wethouder deed de toezegging dit op te zullen pakken.

 

Aanpak veiligheid Raadhuisplein moet urgenter

Bij de bespreking in de commissie Ruimte heeft de PvdA bij de behandeling van het gemeentelijke verkeersplan voor 2016 aangedrongen op meer haast met het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Raadhuisplein. Instelling van éénrichtingsverkeer op het plein lijkt hiervoor de aangewezen weg.

Al jarenlang heeft de gemeente hieraan onderzoek na onderzoek en veel geld besteed, zonder tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan. Keer op keer vinden op en nabij het Raadhuisplein (bijna) ongevallen plaats, waarbij veelal fietsers het slachtoffer zijn.

De PvdA heeft in de commissie Ruimte ervoor gepleit om het ongevallenrisico doorslaggevend te maken bij de keuze voor nieuwe verkeersvoorzieningen. Daardoor zou het Raadhuisplein een hogere prioriteit moeten krijgen dan de aanleg van een fietsverbinding tussen Molenschot en Gilze. Als hiervoor langs de Broekstraat en de Lijndonk aanliggende fietsstroken langs de bestaande weg worden aangebracht, vreest de PvdA dat hierdoor de snelheid van het autoverkeer fors zal toenemen. En hiermee tegelijkertijd de veiligheid voor de fietsers afneemt. Nader onderzoek hiernaar is zeker op zijn plaats.