Verbinding met Rijen Zuid moet blijven. PvdA pleit voor onderzoek tunnelbak voor spoorlijn

26 november 2017

In de raadscommissie Ruimte komt dinsdagavond de ontwikkeling van de spoorzone in Rijen aan bod. Voor de spoorovergang in de Julianastraat wordt voorgesteld om vier varianten te onderzoeken. De PvdA vindt dat hieraan een variant moet worden toegevoegd, namelijk een verdiepte uitvoering van de spoorlijn.

Al jaren praten en nog geen duidelijkheid
De plannen voor de spoorzone in Rijen stapelen zich verder op. Nadat lang is gediscussieerd over voorzieningen voor de geluidhinder, volgden de problemen van trillingen, het verwijderen van het derde spoor, het behoud van het station en de knelpunten van de spoorwegovergangen. Recent werd hieraan toegevoegd de realisatie van een snelfietspad tussen Breda en Tilburg. En beide steden willen ook een lightrailverbinding realiseren. Dit alles moet zich door de dorpskern van Rijen wringen.

Prorail onderzoekt mogelijkheden
Gilze en Rijen heeft steeds benadrukt dat er een integrale oplossing moet komen voor alle spoorwensen in Rijen. Ook een tunnel in de Oosterhoutseweg moet hierbij worden betrokken.
PvdA woordvoerder Jos Uitterhoeve heeft zich steeds sterk gemaakt om de problematiek van de geluid- en trillingshinder van het spoor met voorrang op te lossen. Geen hoge geluidschermen die het dorp in tweeën delen, maar lagere schermen moeten de geluidsoverlast wegnemen.
Rijk, Prorail, provincie en gemeente dragen gezamenlijk een verantwoordelijkheid om tot een integrale visie te komen. Onderzoek hiernaar wordt ingesteld. Hierbij zijn vier varianten aangedragen voor de spoorwegovergang in de Julianastraat.

Onderzoek verdiepte ligging
Naast de vier varianten, waarbij gehele of gedeeltelijke afsluiting en aanleg van een tunnel in de Julianastraat worden onderzocht, wil de PvdA dat ook onderzocht wordt of de spoorlijn in Rijen in een tunnelbak kan komen liggen. Ook elders in Nederland, zoals in Best, is deze oplossing doorgevoerd. Hiermee worden veel problemen opgelost zoals geluid- en trillingshinder, noord- en zuid Rijen blijven verbonden en er is ruimte voor meer dorpse ontwikkelingen. Voorwaarde voor de PvdA is dat de stationsvoorziening behouden blijft. Daarnaast dient inclusief gekeken te worden naar de ondertunneling Oosterhoutseweg.