28 februari 2015

Verkiezingen 18 maart Provincie en Waterschap (2)

Met de PvdA het herstel voortzetten

Woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en voor het Waterschap Brabantse Delta. Zowel voor de Provincie, met Geert Sterenborg uit Rijen, als voor het Waterschap, met Lau Lavooij uit Gilze, is er een mogelijkheid om op een lokale PvdA-kandidaat te stemmen. Maar er is meer. Indirect worden met de provinciale verkiezingen ook de leden van de Eerste Kamer gekozen. Van groot belang voor de stabiliteit van Nederland. Zachtjesaan klimt de economie weer uit het slop en het aantal banen neemt weer toe. Het is van groot belang dat het overheidsbeleid kan worden voortgezet. Ook voor behoud van een bereikbare en betaalbare zorg in de toekomst. Daarvoor is een sterke PvdA nodig. Want wie zit er nou te wachten op een kabinetscrisis waarna ons nog meer bezuinigingen te wachten staan?

Provincie en Eerste Kamer

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is ook bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Hiermee zijn deze verkiezingen ook van groot belang voor het voortzetten van het landelijke beleid dat met en door de PvdA heeft ingezet op een verzorgingsstaat die klaar is voor de toekomst. Het gaat beter met de economie en er is meer koopkracht. Je ziet het terug in het aantal banen, woningverkopen, investeringen. Lagere inkomens worden ontzien en de zorg, ook voor onze kinderen en kleinkinderen wordt veilig gesteld. Daarvoor is een sociale en sterke PvdA nodig, met uitstekende bewindslieden om het broze herstel voort te zetten. Niet door nog eens extra te bezuinigen op zorg en sociale zekerheid, zoals het CDA en D’66 willen, maar het beleid dat in gang gezet is doorzetten!

Geert Sterenborg, kandidaat voor Provinciale Staten

Geen schaliegas

Het gaat er echter natuurlijk ook om wat de PvdA met Brabant wil! Onder de noemer de “PvdA heeft hart voor Brabant” gaat de PvdA voor meer werk en een gezond en veilig Brabant (Q-koorts voorkomen!) Op welzijnsgebied wordt ingezet op een goede overdracht van de jeugdzorg, behoud van natuurgebieden, een goed openbaar vervoersnetwerk en het stimuleren van fietsen. De PvdA kiest ook voor een schone toekomst met zonnepanelen en betere isolatie van woningen en zegt keihard NEE tegen boringen naar schaliegas! Met onze lokale kandidaat Geert Sterenborg is de provincie dichtbij en aanspreekbaar!

Lau Lavooij, kandidaat voor het waterschap

Lau Lavooij, kandidaat voor het waterschap

Schoon water

En zo dichtbij en aanspreekbaar is ook het Waterschap Brabantse Delta! Lau Lavooij uit Gilze is een van de PvdA-kandidaten voor het Waterschap Brabantse Delta. Prioriteiten in het PvdA programma voor het Waterschap zijn natuurlijk veiligheid en droge voeten, waarbij geen water in huis bij heftige regenbuien uitgangspunt is. Maar ook schoon water, waarin kinderen veilig kunnen spelen (en van belang voor natuurontwikkeling en natuurherstel) heeft een hoge prioriteit. Water waarvan je kunt genieten, zoals Water aan de Warande in Gilze en de waterpartij op het Mathilde Wibautplein in Rijen.

Informatie

Een sterker en socialer Nederland komt er met een sterke PvdA in het Waterschap en in de Provincie en daarmee in de Eerste Kamer! Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!).

 

Een stem op Geert of Lau is een stem op de PvdA, een partij die zich sterk maakt voor het welzijn van alle inwoners! Geert (tel. 222314 e-mail: geert.sterenborg@gmail.com) en Lau (tel. 452116 e-mail: laulav@ziggo.nl) kun je gewoon bellen en mailen, ook na 18 maart!