23 februari 2015

Verkiezingen 18 maart Provincie en Waterschap (1)

PvdA heeft hart voor Brabant

Over drie weken kunnen de kiezers weer van hun democratisch recht gebruik maken door hun stem uit te brengen. Ditmaal zelfs 2 stemmen: een voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en een voor het Waterschap Brabantse Delta. Zowel voor de Provincie, met Geert Sterenborg uit Rijen, als voor het Waterschap, met Lau Lavooij uit Gilze, is er een mogelijkheid om op een lokale PvdA-kandidaat te stemmen. Onder de noemer “De PvdA heeft hart voor Brabant” heeft de PvdA voor de Provincie en het Waterschap een onderscheidend programma: sociaal, voor welvaart en welzijn, voor leefbaarheid, natuurbeheer en waterkwaliteit.

 

Meer banen en gezondheid voorop

De PvdA-kandidatenlijst voor de Provincie met Geert Sterenborg uit Rijen als een van de kandidaten, wordt aangevoerd door Stijn Smeulders. Stijn (29) alweer 4 jaar in Provinciale Staten, sinds oktober vorig jaar als fractievoorzitter, is een kritisch, maar vooral ook constructief Statenlid. Onder zijn aanvoering gaat de PvdA in Brabant o.a. voor welvaart (meer banen!), met name door in te zetten op innovatie: investeren in de Automotive Campus in Helmond, Brainport Eindhoven en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.

9Rq7eS6s_400x400

Stijn Smeulders, lijsttrekker PvdA voor de Statenverkiezingen

Naast welvaart gaat de PvdA ondubbelzinnig voor welzijn, waarbij het om een gezond en veilig Brabant gaat. Daarbij volop aandacht voor het voorkomen van nieuwe uitbraken van dierziektes, zoals de Q-koorts en vogelgriep, door het terugdringen van de veestapel (en minder mest!) in overbelaste gebieden.

 

Eerlijk betalen voor water

Lau Lavooij uit Gilze is een van de PvdA-kandidaten voor het Waterschap Brabantse Delta. Als oud-wethouder milieu en ruimtelijke ordening heeft hij zich o.a. ook samen met het Waterschap ingezet voor schoon en gezond water, natuurontwikkeling (bijv. de ecologische verbindingszone De Boomkikker en Water aan de Warande) en natuurherstel. Dit zijn belangrijke punten in het PvdA-verkiezingsprogramma “Werken aan veilig en gezond water”. Maar voor Lau is ook eerlijk betalen voor water en lastenbeheersing van groot belang! Kosten moeten naar evenredigheid gedragen worden en de ‘vervuiler betaalt’ en niet te vergeten kwijtschelding voor mensen die daarvoor in aanmerking komen, zijn sociaal-democratische punten in het programma, waarvoor Lau zich ten volle zal inzetten. Via dit Weekblad, maar ook op straat en op de markten zullen we de komende weken de kiezers actief informeren over de standpunten van de PvdA over de Provincie en het Waterschap!

 

Top 5 PvdA-kandidaten Waterschap

Top 5 PvdA-kandidaten Waterschap

Informatie

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!). Een stem op Geert of Lau is een stem op de PvdA, een partij die zich sterk maakt voor het welzijn van alle inwoners! Geert (tel. 222314 e-mail: geert.sterenborg@gmail.com) en Lau (tel. 452116 e-mail: laulav@ziggo.nl) kun je gewoon bellen en mailen, ook na 18 maart!