Verkiezingsprogramma “Zichtbaar betrokken” vastgesteld

22 december 2017

Verkiezingsprogramma “Zichtbaar betrokken” vastgesteld
PvdA kandidatenlijst op toekomst gericht

Dinsdagavond 12 december 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Gilze en Rijen, zowel het PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Zichtbaar betrokken’, als de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2017 vastgesteld.

Verkiezingsprogramma ‘Zichtbaar betrokken’
Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door vele bijdragen uit contacten ‘op straat’ met onze inwoners en veel van onze leden.
Variërend van een veilige en open samenleving, een compact en sfeervol centrum in Rijen en in Gilze, tot betaalbare zorg, een betaalbaar huis en zo laag mogelijke gemeentelijke lasten.
Maar ook ‘voorrang’ voor voetgangers en fietsers (zie Raadhuisplein), een beter openbaar vervoer voor Gilze en inzet op het aanleggen van een verdiept spoor; voor optimale veiligheid omwonenden en blijvend betrekken van Rijen-zuid bij de kern Rijen.
Natuurlijk ook alle aandacht voor werk voor iedereen, goed onderwijs voor alle kinderen, sport (meer bewegen) en gezondheid, vergroening, duurzaamheid en klimaat tot ruimhartige ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen, waarbij uitzonderlijk ‘talent’ (zoals mandolineorkest Estrellita) extra ondersteuning verdient.

Kandidatenlijst Gemeenteraad
Met het advies van de Adviescommissie Kandidaatstelling heeft het afdelingsbestuur een kandidatenlijst kunnen presenteren die ‘klinkt als een klok’ en unaniem door de ALV is vastgesteld. De PvdA Gilze en Rijen heeft een lijst met 33 kandidaten, met in het eerste ‘elftal’ een mooie mix van vrouwen en mannen, jonge en oudere mensen, ervaren en nieuw. En bij de eerste vier zijn alle vier de kernen vertegenwoordigd. Een uitdaging om onder aanvoering van de huidige fractieleden en met ondersteuning van de overige kandidaten van twee naar vier zetels te gaan!
1. Peter von Meijenfeldt – Molenschot
2. Marielle Doremalen – Gilze
3. Jeanne van der Heijden-van Opstal – Rijen
4. Stijn van der Heijden – Hulten
5. Ton Hesemans – Rijen
6. Jack Adriaensen – Rijen
7. Geert Sterenborg – Rijen
8. Gerrold de Bruijn – Gilze
9. Johan van Zuijlen – Rijen
10. Lau Lavooij – Gilze
11. Jos Uitterhoeve – Rijen

Hiermee wil de PvdA weer coalitieverantwoordelijkheid op zich nemen en een wethouder leveren. Er liggen belangrijke uitdagingen te wachten!
Informatie
Voorzitter Lau Lavooij laulav@ziggo.nl 0620011712, secretaris a.i. Ton Hesemans, tonhesemans@planet.nl 0617523483 of www.gilzerijen.pvda.nl