24 maart 2014

Verloren, maar niet verslagen!

Op de eerste plaats wil de PvdA in Gilze en Rijen alle 1288 PvdA stemmers hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen dat ze met hun stem hebben uitgesproken in de PvdA. Ook gaan onze welgemeende gelukwensen naar de winnaars en met name naar de lokale partijen. De PvdA kijkt ondanks het gevoelige verlies met trots terug op de afgelopen jaren, waarin de PvdA samen met andere partijen heeft mogen bijdragen aan uitstekende voorzieningen tegen lage woonlasten. Er blijft echter nog veel te doen. De PvdA gaat daarom ook de komende periode door op dezelfde constructieve wijze onder het motto “Verloren, maar niet verslagen!”

Werk aan de winkel

Het zal duidelijk zijn dat de komende jaren nog geweldige uitdagingen te zien geven. Zeker ook als we kijken naar de taken die de gemeente vanuit het Rijk op haar bordje krijgt. Met name op het gebied van de Jeugdzorg, de WMO en Werk moeten de handen uit de mouwen. Met minder geld meer doen!

De PvdA zal zich daarbij voor 100 procent inzetten om te voorkomen dat er niemand buiten de boot valt. Daarnaast hebben we de uitdaging om de centrumplannen in zowel Rijen als Gilze op orde te krijgen, het onderwijshuisvestingsplan af te maken, een zwembad ook voor de toekomst in Rijen veilig te stellen en toch de woonlasten laag te houden. Natuurlijk zijn er nog veel meer uitdagingen waaraan we als PvdA volop aandacht zullen geven.

PvdA inbreng

Met Peter von Meijenfeldt en Marielle Doremalen heeft de PvdA kundige en betrokken mensen in de gemeenteraad. En zij staan niet alleen! Zij worden ondersteund door de PvdAers uit de kopgroep, waarin ervaring, nieuw, maar vooral ook betrokkenheid en bevlogenheid garant staan voor een optimale PvdA inbreng ten dienste van de inwoners.

De PvdA in Gilze en Rijen blijft net als alle afgelopen jaren zichtbaar op straat en in de wijken. Dichtbij en aanspreekbaar voor alle inwoners.

Informatie

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u kunt raadplegen op www.gilzerijen.pvda.nl

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!