Vertraging nieuwbouw De Wildschut: PvdA stelt vragen

24 september 2018

Eindelijk leek er groen licht voor de start van de nieuwbouw van basisschool De Wildschut. Helaas strooit het feit dat er mogelijk vleermuizen verblijven in de voormalige Sprangerslocatie roet in het eten. De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde schriftelijke vragen aan het college.

 

Domper
Aan het begin van het schooljaar was er nog een informatie-avond georganiseerd op OBS De Wildschut door gemeente en schoolleiding.  Hierop werd ook het tijdpad voor de nieuwbouw gepresenteerd, waaruit bleek dat er op zeer korte termijn gestart zou worden. Enkele weken later volgde het nieuws dat deze planning niet gehaald kan worden en dit zorgde voor een domper op de feestvreugde. Er huizen mogelijk beschermde dieren in de voormalige Sprangerslocatie en op basis van de Flora- en Faunawet kan er niet gestart worden.
De PvdA wil daarom graag van het college van B en W weten waarom dit in een zo laat stadium om de hoek komt kijken. Dat er mogelijk wettelijk beschermde dieren in een gebouw zitten dat al geruime tijd leeg staat, had toch tijdig moeten worden voorzien.

Communicatie
Uiteraard hebben veel ouders vragen over de vertraging. Daarom vraagt de PvdA-fractie ook hoe de verdere communicatie vanuit de gemeente met ouders en andere direct betrokkenen wordt opgepakt. Een informatie- of gespreksavond op korte termijn waarbij ook bestuur en medewerkers van de gemeente aanwezig vindt de PvdA zonder meer noodzakelijk, zodat ouders een antwoord kunnen krijgen op hun vragen.

Het vervolg
De PvdA-fractie Gilze en Rijen vindt daarenboven dat alle leerlingen in onze gemeente in een gebouw van goede kwaliteit onderwijs moeten kunnen volgen. Het huidige schoolgebouw is verouderd en hoognodig toe aan nieuwbouw. Daarom wil de PvdA ook weten of de kwaliteit van het huidige gebouw nog aan de minimumeisen voor goede onderwijshuisvesting voldoet. Maar de PvdA vraagt ook aan B en W om goed te kijken wat de mogelijkheden en alternatieven zijn om ervoor te zorgen dat het project niet verder vertraagd wordt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een snelle huisvesting in tijdelijke units of elders in Gilze, zodat er toch al gestart kan worden met de sloop van het oude schoolgebouw en (een deel van) de nieuwbouw.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met:

Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02