4 augustus 2015

Verzoek PvdA boekt succes!

Veiligheid fietspaden langs Vijf Eikenweg

Onlangs stuurde de PvdA fractie in Gilze en Rijen een brief aan de provincie met het verzoek om nog voor het komende winterseizoen veiligheidsvoorzieningen aan te brengen langs de fietspaden tussen Rijen en Oosterhout. De provincie geeft gehoor aan dit verzoek.

 

Maatregelen hard nodig volgens PvdA

De PvdA fractie verzocht de provincie om al voor het komende winterseizoen voorzieningen aan te brengen ter vergroting van de verkeersveiligheid. Het gaat op de fietspaden aan weerszijden van de Vijf Eikenweg vooral om het veelvuldige gebruik door scholieren die van Rijen naar scholen in Oosterhout gaan. Maar ook werknemers van bedrijven in Oosterhout, recreatieve fietsers, wandelaars en sporters maken intensief gebruik van de fietspaden. Door het ontbreken van verlichting op het gedeelte tussen de Seterse Hoeve en de Rijksweg Breda – Tilburg ontstaan in het donker gevaarlijke situaties. De fietsers zien moeilijk het verschil tussen de fietspaden en de vaak lager gelegen bermen. Bovendien worden zij regelmatig door tegemoetkomende auto’s verblind. Ook bij de fietsersoversteek ter hoogte van de Statenlaan en bij het sportpark in Rijen bestaan grote risico’s voor overstekende fietsers door het ontbreken van verlichting.

 

Verlichting is de beste oplossing

De provincie heeft de fietspaden langs de Vijf Eikenweg uitgekozen voor een proefneming met veiligheidsvoorzieningen. Hierbij wordt niet gedacht aan het aanbrengen van verlichting. De PvdA fractie ziet dit echter wel als de meest afdoende maatregel voor het vergroten van de veiligheid. Verlichting bevordert namelijk niet alleen de verkeersveiligheid maar ook het sociale veiligheidsgevoel van de fietsers, wandelaars en sporters. LED-verlichting kan hiervoor een prima oplossing bieden. Deze kan zodanig worden afgesteld dat lampen alleen gaan branden als een beweging wordt waargenomen. Op meerdere plaatsen in het land worden deze al toegepast.

 

Al op korte termijn eerste voorzieningen

De provincie heeft de PvdA fractie laten weten dat in september, uiterlijk in oktober a.s. kantmarkeringen worden aangebracht langs de fietspaden. In welke vorm dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De PvdA hoopt dat als eerste maatregel reflecterende lijnen worden aangebracht op het asfalt van de fietspaden. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap voor de veiligheid gezet, aldus PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt. De PvdA zal echter niet rusten voordat in aanvulling hierop alsnog ook verlichting wordt aangebracht langs de fietspaden. Dit alles ter wille van de gebruikers uit onze gemeente.

 

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!