Door Lau Lavooij op 26 november 2014

Via het project “de soepkeuken” van Home of Good Hope

PvdA steunt actie kerstpakketten voor Namibië

 

De PvdA afdeling Gilze en Rijen heeft al vele jaren een werkgroep “Derde Wereld” die met behulp van donateurs goede doelen ondersteunt in met name Derde Wereldlanden. In 1982 opgericht onder het motto “Er is iets aan te doen!”, worden financieel projecten op een directe manier ondersteund. Jaarlijks wordt een bijdrage gegeven aan een project, waarbij mensen uit Gilze en Rijen hier of ter plaatse nauw betrokken zijn. Zo hebben we de afgelopen jaren bij kunnen dragen aan projecten in o.a. India, Ghana, Irian Jaya, Sri Lanka, Indonesië, Brazilië en in 2010 ook al Namibië.

Home of Good Hope

Wie in Gilze en Rijen kent ondertussen niet de acties van de in onze gemeente gewortelde stichting Home of Good Hope. Acties die gericht zijn op het ondersteunen van “de soepkeuken” van Monica Imanga in Windhoek, Namibië waar dagelijks aan ruim 500 kinderen uit de sloppenwijk Goreangab een broodnodige voedzame maaltijd wordt verstrekt. Ook wordt er momenteel met steun uit met name Canada en Nederland hard gewerkt aan het verwerven van een perceel grond en een daarop te bouwen multifunctioneel centrum.

!cid_63CB1075-E3AB-4AA4-81E0-561EC874F4EF

Minstens 150 kerstpakketten

In 2010 heeft de PvdA werkgroep al een keer aan bijgedragen aan de maaltijdvoorziening. Nu werden we weer op het spoor gezet van dit goede doel door Home of Good Hope, die zelf ook blij verrast zijn door een kerstpakkettenactie spontaan opgezet door een Japanse en Franse dame die het project vaker bezocht hebben en goed kennen. Het is de bedoeling dat er voldoende geld wordt ingezameld om tenminste 150 kerstpakketten te kunnen verdelen onder de armste gezinnen in Goreangab. Door een team van mensen die de soepkeuken ter plaatse ondersteunen worden de pakketten samengesteld. Een pakket gericht op de basisnoden, zoals bakolie, suiker, maïsmeel, pasta en groenten en soep in blik.

Bijdragen kan nog

De beide dames mikken op 2000 dollar (USD). Momenteel is er ca 1000 dollar binnen en de PvdA Gilze en Rijen heeft daar bovenop inmiddels 500 dollar overgemaakt. Wilt u ook de armsten van de armsten in Goreangab een kerst bezorgen, waarbij ze even de zorg van alle dag om te overleven kunnen vergeten, ga dan naar de website www.homeofgoodhope.nl en klik op “Adeyto en Claire Gall sponsor actie kerstpakketten”. Hierop is een kort, indrukwekkend filmpje te zien van de betreffende sloppenwijk en de soepkeuken en de mogelijkheid om geld over te maken.  Voor nadere informatie (ook over de PvdA werkgroep) kunt u terecht bij:

Lau Lavooij, tel. 0161-452116

Lau Lavooij

Lau Lavooij

  Ik ben geboren in Kruiningen (Zeeland) op 19 mei 1948. Getrouwd met Jannie, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen rijk! Sinds 1973 woonachtig in Gilze en vrijwel direct betrokken bij de (her)oprichting van de PvdA. Van 1974 tot 1978 was ik secretaris van de PvdA-afdeling. De PvdA kwam voor het eerst in

Meer over Lau Lavooij