17 januari 2015

Voor Jessica uit Gilze

PvdA zet zich in voor verblijfsvergunning.

 

De PvdA in Gilze en Rijen heeft zich afgelopen week ingezet voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor Jessica. De 4-jarige Jessica is leerlinge van basisschool De Bolster in Gilze.

 

Familie in detentiecentrum

In december 2014 kwam het bericht dat Jessica samen met haar 3 jarige broertje Owen en haar 36-jarige moeder Elina Ndikumana door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was meegenomen vanuit het AZC in Gilze. Ze waren overgebracht naar het detentiecentrum in Zeist-Soesterberg. Hier moesten zij wachten op hun uitzetting naar Burundi. Het bericht bracht grote beroering teweeg in Gilze. De 4 jarige Jessica is daar leerlinge van basisschool De Bolster. Leerkrachten en leerlingen van de school zamelden handtekeningen in om de uitzetting van de familie te voorkomen. Ook werd geld ingezameld om de familie te steunen in het detentiecentrum.

 

Rechter gelast vrijlating

Op last van de rechter werd de familie eind december 2014 vrijgelaten uit het detentiecentrum en overgebracht naar het AZC Zweeloo bij Emmen. Daar werden ze echter op 8 januari jl opnieuw door de IND weggehaald en opnieuw in het detentiecentrum in Zeist gezet. Dit in afwachting van hun uitzetting naar Burundi. Hiermee leek na 9 jaar verblijf in Nederland van moeder Elina, het afscheid van Nederland voor de familie definitief. Dit tot groot verdriet en ongenoegen van de leerlingen van De Bolster en leraar Luc Bul.

 

PvdA schakelde kamerfractie in

Op dinsdag 13 januari bleek dat Jessica en haar familie op woensdagavond 14 januari op Schiphol op het vliegtuig naar Nairobi zouden worden gezet.

De PvdA in Gilze en Rijen vond de uitzetting van Jessica en haar familie echter volstrekt onjuist. Om humanitaire redenen zou de uitzetting moeten worden voorkomen. In verband hiermee werd de actie van advocaat Michel Govers om de uitzetting te voorkomen ondersteund. Terwijl de advocaat als laatste redmiddel nog een asielaanvraag indiende voor Jessica en haar broertje Owen, schakelde de PvdA fractie in Gilze en Rijen haar Tweede Kamerfractie in Den Haag in.

In afwachting van de behandeling van de asielaanvraag is de uitzetting van de familie door de IND voorlopig opgeschort. Een uitspraak over de aanvraag kan er echter snel zijn.

 

Verblijfsvergunning

Jessica wordt op 24 februari 2015 vijf jaar oud en komt dan in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Als de uitzetting al plaatsvindt voor deze datum kan zij dus niet profiteren van deze mogelijkheid. Dit terwijl de familie al zo goed haar plaats had gevonden in Gilze.

De PvdA in Gilze en Rijen vindt de uitzetting verwerpelijk en in strijd met humanitaire beginselen. Zij hoopt dan ook dat de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer staatssecretaris Teeven kan bewegen om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de familie alsnog een verblijfsvergunning te geven.

De CDA fractie in Gilze en Rijen voerde een soortgelijke actie uit naar haar fractie in de Tweede Kamer.

 

Contact

Heeft u hierover, of over andere zaken vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!)

Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664