6 juli 2016

Voor slechts 10 euro 1 extra uur huishoudelijke hulp

Huishoudelijke Hulp Toelage lijkt nog vrij onbekend  volgens de PvdA

 

Stel u heeft via de WMO recht op huishoudelijke hulp, maar u heeft daar niet genoeg aan. Of u bent mantelzorger en extra huishoudelijke hulp zou prettig zijn voor u. Dan kunt u voor 10 euro een extra uur huishoudelijke hulp inkopen. De gemeente betaalt de rest.

 

Huishoudelijke hulp via WMO soms niet voldoende

De PvdA Gilze en Rijen hoorde van mensen, die huishoudelijke hulp krijgen via de WMO, dat de toegekende uren soms niet voldoende zijn. Er blijven nog taken in het huishouden over, die niet of niet goed gedaan kunnen worden. In dat geval is het prettig als u relatief goedkoop een extra uur huishoudelijke hulp in kunt kopen. Dat kan met de Huishoudelijke Hulp Toelage. U koopt dan een extra uur hulp in bij uw vertrouwde zorgaanbieder en vermeldt daarbij dat het om de Huishoudelijke Hulp Toelage regeling gaat. U betaalt dan 10 euro voor 1 extra uur hulp. De gemeente betaalt aan de zorgaanbieder de rest van het uurtarief. Er volgt ook geen eigen bijdrage meer vanuit het CAK. Het CAK heeft hier verder geen rol in. Zo bent u zelf dus echt maar 10 euro kwijt voor één uur huishoudelijke hulp.

 

Huishoudelijk Hulp Toelage bij veel inwoners niet bekend

Iedereen, die huishoudelijke hulp via de WMO ontvangt of een WMO-indicatie heeft voor andere ondersteuning of iedereen, die geregistreerd is als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg, kan en mag gebruik maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage. Dit geldt nog tot en met 31 december 2016. Er is een behoorlijke subsidiepot beschikbaar, maar daarbij geldt wel op=op. Uit vragen van de PvdA in de commissie samenleving bleek echter, dat er nog maar weinig gebruik is gemaakt van deze regeling en er dus nog veel geld beschikbaar is. Vandaar dit artikel, zodat u weet waar u recht op heeft. Verder heeft de PvdA aan wethouder Zwarts gevraagd om bij ieder keukentafelgesprek deze regeling als mogelijkheid te noemen. De wethouder heeft toegezegd, dat dit voortaan zal gebeuren.

 

Nog vragen

Als u gebruik wilt maken van de Huishoudelijke Hulp Toelage, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder en doorgeven, dat u een uur extra hulp wilt inkopen via deze regeling. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de gemeente. Daar kunt u ook een folder ophalen over de Huishoudelijke Hulp Toelage. Overigens is op de website van de gemeente ook informatie hierover te vinden.  Natuurlijk kunt u bij vragen of opmerkingen ook altijd contact opnemen met de PvdA Gilze en Rijen via

raadslid Marielle Doremalen – ermado@live.nl – 06-44213664 – Wethouder van den Wildenbergstraat 34 5126TM Gilze.

Commissielid Ton Hesemans – tonhesemans@planet.nl – 06-17523483 Rembrandtlaan 13 5121WK Rijen.