28 juni 2015

Voorkeurslocatie PvdA nu door bijna alle partijen gesteund

Eindelijk weer vaart in het project zwembad/sporthal

Er komt steeds meer duidelijkheid op hoofdlijnen voor wat betreft de nieuw te bouwen combinatie zwembad/sporthal. Zo blijken de locatie en de keuze voor een grote sporthal nu breed gedragen in de commissie samenleving.
Locatie Den Butter
Al vanaf het begin was de PvdA er voorstander van om zwembad en sporthal te bouwen bij Den Butter. In de eerste plaats vinden wij dat voorzieningen zoveel mogelijk in de wijk gerealiseerd moeten worden. In de tweede plaats is er dan vlakbij basisschool De Kring een gymvoorziening, waar de kinderen gymlessen kunnen volgen. In de derde plaats is het zwembad dan veilig te bereiken op de fiets. Enkele andere partijen hadden nog vraagtekens bij deze locatie. Inmiddels zijn deze twijfels onder meer door twee werkateliers voor raads- en commissieleden weggenomen. Met uitzondering van de VVD vinden alle partijen nu Den Butter de beste locatie. Marielle Doremalen: “het is jammer, dat het door de pas op de plaats langer geduurd heeft, voordat het nieuwe zwembad en de sporthal er zullen zijn, maar goed, dat er nu meer eensgezindheid is in de gemeenteraad.”
Veiligheid voor alles
De route die auto’s zullen volgen naar zwembad en sporthal zal dan gaan over de Hannie Schaftlaan, waarvandaan men zal afslaan naar de Isabella van Spanjestraat. Onderzoek heeft al uitgewezen dat er in principe geen aanpassing op dit kruispunt nodig is. Toch vindt de PvdA, dat een aanpassing wenselijk is. Marielle Doremalen: “Mensen moeten zich ook veilig voelen. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn, dat je, als je remt om links af te slaan, de Isabella van Spanjestraat in, je bang bent, dat er een auto achter je tegen je aan botst. Het subjectieve gevoel van veiligheid is ook belangrijk.
Grote sporthal
Er is ook een onderzoek gedaan naar de accomodatiebehoefte voor de binnensport in de toekomst. Dit wees uit, dat Rijen genoeg heeft aan 5 zaaldelen, waarbij één van die zaaldelen dan wel 28 x 48 m. groot moet zijn. Daarom zal de nieuw te bouwen sporthal die afmetingen hebben. De grote hal is dan in drie delen op te delen en op die manier kan er door de verschillende sportverenigingen optimaal gebruik van gemaakt worden.
Rekening houden met wensen van de omwonenden
De heer Fransen sprak tijdens de commissievergadering van 24 juni in. Hij sprak namens de omwonenden van locatie Den Butter. Hij gaf aan, dat hij het idee had dat er niet echt naar de omwonenden geluisterd werd. De PvdA maakt zich daar wel zorgen om. Marielle Doremalen: “De omwonenden moeten echt gaan merken, dat het zwembad ook hun zwembad wordt, een plek waar ze straks heerlijk kunnen ontspannen en recreëren. Ze moeten merken, dat er echt naar hen geluisterd wordt. Eén van de zorgen van de bewoners betreft het mogelijke sluipverkeer door de wijk. Onderzoek geeft aan, dat men niet voor overlast door sluipverkeer hoeft te vrezen. Toch is het volgens de PvdA goed om dit ook na de bouw van zwembad en sporthal in de gaten te houden en met de bewoners in gesprek te blijven.
Hoe nu verder?
Na de zomervakantie zal men zich verder gaan buigen over de concrete inrichting van het gebouw en zo ook over het invullen van de plusvariant van het zwembad. Want dat er iets extra’s bij het zwembad komt, is al wel zeker. De PvdA heeft dit ook altijd gewild en is er nooit voorstander van geweest, dat het nieuwe zwembad alleen een bak water zou zijn. Maar dan zijn er natuurlijk nog verschillende mogelijkheden, zoals een kleine waterspeeltuin, een sauna, whirlpool, enz.
Al met al is de PvdA blij, dat de stoptrein, die dit prachtige project tijdelijk was, weer een sneltrein is geworden. Zo zullen we straks eindelijk een prachtig nieuw zwembad en sporthal hebben.

 

Informatie

De PvdA blijft zich inzetten voor een beleid, waarin het voor iedereen fijn leven, wonen en werken is in Gilze en Rijen. De PvdA doet dat met aanspreekbare raadsleden die graag uw mening horen. En met een goed en uitgebreid programma dat u elders op deze site kunt raadplegen.

Peter (06 53 25 40 02 of vonmeijenfeldt@home.nl) en Marielle (06 44 21 36 64 of ermado@live.nl) willen graag in contact blijven met de inwoners. U kunt altijd bij hen terecht!