Door Marielle Doremalen op 21 november 2016

Vragen over besteding extra geld

Rijk geeft gemeenten jaarlijks 100 miljoen euro voor de bestrijding van kinderarmoede

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) trekt extra geld uit voor kinderen in armoede. Vanaf 1 januari 2017 komt er daarom structureel 100 miljoen euro beschikbaar voor de gemeentes. Op 11 november 2016 sloot zij hiertoe een overeenkomst met de VNG, de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Opgroeien in armoede

Helaas komen er in ons land jaarlijks steeds meer kinderen bij die in armoede leven. Landelijk gaat het inmiddels om 421.000 kinderen. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend om mee te kunnen op schoolreisje, om hun verjaardag te vieren of om te kunnen sporten. Dit omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. De PvdA vindt dat ook deze kinderen mee moeten kunnen doen. Het extra geld dat het rijk beschikbaar stelt voor deze kinderen is dan ook meer dan welkom.

Ondersteuning via Stichting Leergeld

In onze gemeente is Stichting Leergeld actief. Deze stichting ondersteunt kinderen in armoede door bijvoorbeeld de kosten voor het sporten, de ouderbijdrage voor school, maar ook de kosten voor een nieuwe tweedehands fiets te betalen. Dit doet Stichting Leergeld in natura, zodat het geld ook echt besteed wordt aan de kinderen. Frans de Hoogh, voorzitter van Stichting Leergeld West-Brabant Oost, geeft aan dat ook in Gilze en Rijen het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld toeneemt. Deels is dit omdat mensen steeds makkelijker Stichting Leergeld weten te vinden, maar er komen ook meer kinderen in armoede bij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen van ZZP’ers en nieuwe armen. Nieuwe armen zijn mensen, die werkloos zijn geraakt en een nieuwe baan geaccepteerd hebben tegen een lager loon.

Vragen PvdA Gilze en Rijen

De PvdA Gilze en Rijen is dan ook van mening dat er ook in onze gemeente nog genoeg te doen is om kinderen die opgroeien in armoede een steuntje in de rug te geven. Daarom roept de PvdA in schriftelijke vragen het college van Burgemeester en Wethouders op gebruik te gaan maken van de regeling vanuit het rijk om extra geld te krijgen voor kinderen in armoede. Andere gemeenten in de regio spelen al actief in op deze extra gelden. Onze gemeente werkt nauw samen met Stichting Leergeld. De PvdA Gilze en Rijen ziet dan ook een grote rol weggelegd voor die stichting bij de besteding van de extra gelden van het rijk.

Niemand aan de zijlijn

Marielle Doremalen (raadslid PvdA): “Ik hoop van ganser harte dat de wethouder er ook zo over denkt. Als Stichting Leergeld meer geld krijgt vanuit onze gemeente kan zij meer kinderen helpen. En deze kinderen hebben die hulp hard nodig. Niemand mag aan de zijlijn blijven staan en kinderen van ouders met minder financiële middelen moeten net zo goed mee kunnen doen in onze samenleving als alle andere kinderen”. Overigens zou de PvdA ook graag zien dat inwoners tot 130% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor extra geld. Zo bereik je ook werkende armen.

Hoe nu verder?

De PvdA wacht de antwoorden van de wethouder af en zal het verdere vervolg op de voet volgen. Denkt u dat u mogelijk zelf in aanmerking zou komen voor ondersteuning via Stichting Leergeld, dan kunt u via www.leergeldwbo.nl  het aanvraagformulier online invullen.

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen