12 juni 2017

Wat niet mag ontbreken in het verkiezingsprogramma!

Denk mee, praat mee, doe mee met de PvdA Gilze en Rijen 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk onderdeel van de voorbereidingen daarop is het opstellen van een ontwerp-verkiezingsprogramma. De PvdA in Gilze en Rijen wil daarbij iedereen in de gelegenheid stellen daaraan bij te dragen. De ultieme vraag aan inwoners van onze gemeente is dan ook: Welk onderwerp mag niet ontbreken in het verkiezingsprogramma van de PvdA?

 De straat op

Zoals gebruikelijk gaat de PvdA in Gilze en Rijen het jaar door regelmatig “de straat op”. Persoonlijk contact met de kiezer vinden wij van groot belang. Weten wat er speelt, wat mensen bezighoudt, is ook voor het opstellen van een verkiezingsprogramma essentieel! Daarvoor waren bestuurs- en (steun)fractieleden zaterdagochtend op de been op het Wilhelminaplein in Rijen. Heel veel mensen bleken best bereid hun vaak waardevolle suggesties, ideeën en wensen voor een goed PvdA verkiezingsprogramma met ons te willen delen. Zelfs een zelf gemaakte schets over eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein werd aanvullend aangereikt!

 

Veel genoemde punten

Heel veel punten werden ingebracht, waarvan het ook door de PvdA wenselijk geachte rotonde-model voor het Raadhuisplein door velen werd genoemd. Een bloemlezing:

– Raadhuisplein inrichten als rotonde

– Woningaanpassing (Wmo) wringt met blijversregeling

– Hard rijden in de wijken aanpakken

– Bus Breda-Rijen-Gilze-Tilburg terug naar ’s avonds en de weekends

– (Kinder)armoede geld inzetten

– Minder allerhande (dure) onderzoeken

Ook via social media

Uiteraard gaat we aan de slag met deze bijdragen en hopen we uiteindelijk in het najaar een aansprekend verkiezingsprogramma te kunnen presenteren, waarin velen zich kunnen herkennen. En we zullen regelmatig op straat te vinden zijn op verschillende locaties in Gilze en Rijen om de aandachtspunten van onze inwoners op te schrijven. Niet alleen op straat, maar ook via social media kunt u uw punten aan ons doorgeven. Graag zelfs. Kijk daarvoor ook eens  op onze PvdA Gilze en Rijen Facebookpagina, of ons PvdA Gilze en Rijen Twitteraccount en laat ons weten wat u belangrijk vindt!

U kunt ook persoonlijk contact opnemen met Ton Hesemans in Rijen, tel. 06-17523483,  e-mail tonhesemans@planet.nl , of met Lau Lavooij in Gilze, tel. 06-20011712 , e-mail laulav@ziggo.nl. Bijdragen zijn ook welkom op het e-mailadres van het secretariaat: gilzerijen@pvda.nl