25 november 2014

Werkplan 2015 vastgesteld

PvdA bestuur afdeling Gilze en Rijen weer op sterkte

De Algemene Ledenvergadering op 18 november jl. stond vooral in het teken van het vaststellen van het Werkplan 2015. Ook de bestuurswisseling (secretaris) en toetreding nieuwe bestuursleden werden formeel bekrachtigd. De bijdrage van 500 dollar aan Home of Good Hope (zie elders op deze site) kreeg alle handen op elkaar. Tot slot keken fractie en leden terug en vooruit op de lokale, maar uiteraard ook de nationale politieke ontwikkelingen.

 

Nieuwe secretaris

Voorzitter Nick Tax nam, vanwege haar verkiezing als gemeenteraadslid, met gemengde gevoelens en met een bloemetje afscheid van onze secretaris Marielle Doremalen. Hij zag een uitstekend secretaris vertrekken, maar als PvdA hebben we er inmiddels een uitstekend raadslid aan terug! In haar plaats mocht de afdeling als nieuwe secretaris Jeanne van der Heijden verwelkomen. Werkzaam als assistent accountant in het bedrijfsleven en oud-raadslid (2006-2010) prijst de PvdA zich gelukkig met deze ervaren en betrokken bestuurder.

 

2 Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

 

Jeanne van der Heijden

Jeanne van der Heijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ook Ton Hesemans, Johan van Zuijlen en Lau Lavooij als bestuurslid algemeen deel gaan uitmaken van het afdelingsbestuur. Allen werden bij acclamatie gekozen.

 Johan van Zuijlen

Johan van Zuijlen

 

Ton Hesemans en Lau Lavooij

Ton Hesemans en Lau Lavooij

Met de blik vooruit

Het Werkplan 2015 werd aangegrepen om stil te staan bij de slechte peilingen waarmee de PvdA landelijk wordt geconfronteerd, én om vooruit te kijken. Hierbij bleken de leden van mening dat we door de zure appel heen moeten bijten. Toekomst gericht en met de blik vooruit. Zoals onze partijleider en fractievoorzitter Diederik Samsom onlangs zei: “Wij kiezen niet voor het gemakkelijke verhaal van niks veranderen. Wij kiezen voor het andere verhaal. Omdat we de beste zorg willen bieden aan de ouderen van nu, en aan de ouderen van later. Omdat we banen veilig willen stellen voor mensen nu, én voor volgende generaties. Omdat we niet alleen onszelf, maar ook onze kinderen een betaalbare en betrouwbare energievoorziening gunnen. Wie niets verandert heeft nu een makkelijk verhaal, maar staat straks voor zijn kinderen met de mond vol tanden. Wij kiezen voor de samenleving van nu, en die van later. We kiezen voor het lastige verhaal van verandering en verbetering. Met oog voor de onzekerheid die ermee gepaard gaat. Dat is het verhaal van de Partij van de Arbeid.”

Informatie

Dit is ook het verhaal van de PvdA in Gilze en Rijen! Met een positief kritische toonzetting als oppositiepartij in de gemeenteraad, maar ook altijd zichtbaar en aanspreekbaar op straat! Zoals we al jaren doen en niet alleen omdat er op 18 maart 2015 weer verkiezingen zijn voor Provinciale Staten en het Waterschap. Heeft u vragen aan de PvdA neem dan gerust contact met ons op! Graag staan wij u te woord, ook als u zich wilt oriënteren op het lidmaatschap van de PvdA (nu een jaar lang gratis!), de partij die opkomt voor het welzijn van alle inwoners in Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten!

Bestuur PvdA afdeling Gilze en Rijen: Voorzitter Nick Tax, tel. 06480563, Secretaris Jeanne van der Heijden, e-mail gilzerijen@pvda.nl, tel. 062063319, Penningmeester Harrie Broeders, tel. 0161-224884, Bestuursleden Joke Sips, tel. 0161-222307, Ton Hesemans, tel. 0161-223812, Johan van Zuijlen, e-mail 0651563560, Lau Lavooij, tel. 0161-452116 Fractie PvdA: Peter von Meijenfeldt, vonmeijenfeldt@home.nl 06-53254002, Marielle Doremalen ermado@live.nl 06-44213664.