26 januari 2014

Wethouder Lavooij over starters

In twee jaar tijd zijn in Gilze en Rijen 54 woningen betrokken met hulp van een starterslening. Wethouder Lau Lavooij spreekt van een ‘mooi resultaat’.

Twee jaar geleden zette de gemeente een eigen fonds op voor het verstrekken van een starterslening. De lening bedraagt maximaal 25.000 euro en is bedoeld voor huishoudens die anders, voor aankoop of bouw van een starterswoning, de hypotheek niet kunnen opbrengen.

Het is, aldus wethouder Lavooij, net dat ene zetje dat soms nodig is. ‘De starterslening is een bekend fenomeen. Mensen krijgen vaak te weinig of geen hypotheek in verband met hun inkomen. Banken zijn de laatste jaren steeds strenger geworden met het verstrekken van een hypotheek. Veel mensen komen er niet meer voor in aanmerking. Voor vier keer modaal, 140.000 euro, heb je tegenwoordig geen huis meer. Met de starterslening stellen we de mensen toch in staat een huis te kopen. Juist bedoeld voor die categorie die op het randje zit.’

Lavooij ziet in de starterslening een goed instrument, ook om in deze moeilijke economische tijden de woningbouw een duw in de rug te geven. De lening kan ook gebruikt worden voor bouwen in eigen beheer, in cpo (collectief particulier opdrachtgeverschap), zoals op een paar plekken in de gemeente al gebeurt. Begin volgend jaar komen er weer een paar informatiesessies over bouwen in cpo-verband. Locaties zijn bijvoorbeeld Vliegende Vennen Noordoost in Rijen, Hultens End, De Nieuwe Erven in Molenschot en Achter de Hoven in Gilze.

De 54 startersleningen zijn goed voor 1,8 miljoen euro aan leningen. Na drie jaar moet er een begin worden gemaakt met het aflossen, met een rentevasteperiode van vijftien of dertig jaar. Als de aflossing niet haalbaar is, wordt het maandbedrag getoetst door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, (SVn). Lavooij: ‘Het gaat erom de mensen toch een kans te geven een starterswoning te betrekken. Toch mooi in deze moeilijke tijd.’

Een aantal jaren geleden betaalde het Rijk nog de helft van de starterslening, de provincie een kwart en de gemeente ook een kwart. Gilze en Rijen is daarna zelfstandig doorgegaan met de regeling.