Wethouder wil opties zwemonderwijs niet onderzoeken

Door Marielle Doremalen op 4 juni 2018

PvdA wil een zwemdiploma voor ieder kind

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college de opdracht kreeg om te onderzoeken hoeveel kinderen in onze gemeente geen zwemles volgen en geen zwemdiploma hebben. De motie vroeg verder ook om met het basisonderwijs en Optisport van het zwembad bij Den Butter en Van der Valk van het zwembad in Gilze te kijken hoe het zwemonderwijs verder bevorderd kan worden. In de commissie samenleving van 23 mei 2018 werden in een memo de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.

 

Zonder zwemdiploma van de basisschool
De PvdA strijdt al jarenlang voor het herinvoeren van het schoolzwemmen. Kinderen zwemvaardigheid bijbrengen is noodzakelijk om hun veiligheid te garanderen in ons waterrijke land. Uit de memo over het zwemonderwijs blijkt dat ook in onze gemeente een deel van de kinderen niet leert zwemmen, namelijk 4,5%. Landelijk ligt dit percentage op 6%. Volgens het college was er geen reden om actie te ondernemen, omdat het percentage in onze gemeente lager is dan het landelijk gemiddelde.
PvdA raadslid Marielle Doremalen: “Ook in onze gemeente dreigen dus kinderen de basisschool te verlaten zonder zwemdiploma. Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment 20 leerlingen zijn uit groep 6 tot en met 8 die geen zwemlessen volgen. Geen enkel kind zou de basisschool mogen verlaten zonder zwemdiploma en dat gebeurt nu wel.”

Zwemvangnet en opfriscursus
De PvdA blijft voorstander van het schoolzwemmen, maar staat hier helaas alleen in. Daarom opperde Marielle Doremalen in de commissie enkele andere oplossingen. Zo kan er door de gemeente gezorgd worden voor een zwemvangnet, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 zonder zwemdiploma alsnog op kosten van de gemeente een zwemdiploma kunnen behalen. En ook een opfriscursus in de bovenbouw van de basisschool onder schooltijd of in het naschoolse pakket voor leerlingen die wel een zwemdiploma hebben is van toegevoegde waarde. Via een dergelijke opfriscursus kunnen kinderen hun zwemvaardigheid op peil houden.
Alleen D66 vond een zwemvangnet een goed idee. De andere partijen steunden de ideeën niet. Marielle Doremalen vroeg namens de PvdA aan de wethouder om deze en soortgelijke opties alsnog te onderzoeken en zo de in oktober 2017 aangenomen motie alsnog in zijn geheel uit te voeren. Maar wethouder Aletta van der Veen voelde daar niets voor.

Hoe nu verder?
De PvdA zal blijven strijden voor het herinvoeren van het schoolzwemmen en als daar niet genoeg medestanders voor te vinden zijn, zal de PvdA proberen genoeg steun te krijgen voor ideeën als een zwemvangnet en een opfriscursus. En dit alles vanuit het idee dat het noodzakelijk is dat ieder kind leert zwemmen.

Zichtbaar betrokken

De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contct op met:
Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06  44 21 36 64 of
Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06  53 25 40 02

Marielle Doremalen

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en

Meer over Marielle Doremalen