nieuwsbrief – december 2019

Beste leden en belangstellenden,

Graag informeren wij u over relevante punten via onze Nieuwsbrief. We hopen u op deze wijze enkele keren per jaar op de hoogte te stellen van hetgeen er in de afdeling Gilze en Rijen “leeft” en de wijze waarop ons bestuur en onze fractie- en commissieleden aan de weg timmeren.

Met het nieuwe jaar voor de deur willen we als bestuur jullie allen in deze laatste Nieuwsbrief van 2019 een gezellige en sfeervolle jaarwisseling wensen.

En natuurlijk voor allen en iedereen die je lief is een gezond, liefdevol en inspirerend nieuw jaar.

Politiek wordt 2020 niet op voorhand een heel belangrijk jaar, omdat er geen reguliere verkiezingen voor welk orgaan ook op de rol staan. Maar niets is zo ongewis als het politieke bedrijf. De hamvraag is dan ook of Rutte in 2020 het lachen zal vergaan. Met de vele complexe aandachtspunten en de brede maatschappelijke onrust zou het zomaar kunnen dat een breuk ontstaat in de coalitie van VVD-D66-CDA-CU.

Het ontbreken van de meerderheid in de Eerste Kamer noodzaakt tot ‘koe’handel met oppositiefracties.

De vrije val van D66 in de peilingen zal ook voor die partij kunnen betekenen dat ze afhaken om nog een laatste ‘kroonjuweel’ veilig te stellen. En toch…

Toch kan juist de grote verscheidenheid aan partijen en fracties met allemaal eigen belangen er de oorzaak van zijn dat ‘evenwichtskunstenaar’ Rutte niet van het slappe koord valt.

Over ruim een jaar (17 maart 2021) zijn de volgende reguliere Tweede Kamerverkiezingen.

De laatste peiling van Maurice de Hond (zie onder) van 15 december 2019 geeft een enorm brede verdeling te zien over het gehele politieke spectrum. En dat maakt het er niet gemakkelijker op voor de meeste partijen om tussentijdse verkiezingen als een ‘kans’ te zien.

Overigens geven de peilingen van de 4 ‘nationale’ onderzoeksbureaus zeer verschillende uitkomsten te zien, zoals van bijvoorbeeld ‘EenVandaag/Ipsos’:

VVD-27 – PvdA-13 – PVV-18 – FVD-14
CDA-18 – GroenLinks-16 – D66-12 – SP-8

Hoe dan ook, de PvdA is in vergelijking met het ‘rampjaar’ 2017 wel degelijk aan het terugkrabbelen. Maar er is het komend jaar nog veel werk aan de winkel. Zowel landelijk als lokaal wordt daarmee 2020 een uitdaging voor ons allen om de opgaande lijn door te zetten.

Dat betekent dat we in ieder geval lokaal door blijven gaan met het stevig laten horen en zien van onze sociaal-democratische beginselen.

Op straat en in de raad! In potentie hebben we in Gilze en Rijen zeker een electoraat dat de PvdA welgezind is. Kijk maar naar de laatste uitslagen bij de Europese verkiezingen. Met onze kundige fractie, zeer goed ondersteund door een uitgebreide en enthousiaste steunfractie en met het uitdragen van ons geluid via de (social) media mogen we vertrouwen hebben in de toekomst.

Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Gilze en Rijen
Ook dit jaar is er weer op de eerste maandag in het nieuwe jaar een Nieuwjaarsontmoeting in de ‘huiskamer’ van het Gemeentehuis op maandag 6 januari a.s. van 20.00u-22.00u (inloop vanaf 19.30u).
Tijdens deze bijeenkomst wordt de korte film “Vrij in Gilze en Rijen – 75 jaar vrijheid” vertoond. Op de website van de gemeente is er al een voorproefje van te zien. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom.
En leuk is natuurlijk dat we daarbij ‘zichtbaar betrokken’ met een grote groep PvdA-ers aanwezig zijn. En onder het genot van een hapje en een drankje is het ook nog eens leuk om te buurten met je mede-inwoners van Gilze en Rijen. Doen!

PvdA Brabant Nieuwjaarsborrel
Alle Brabantse PvdA leden zijn uitgenodigd (zie de mail van 18 december jl.) op de nieuwjaarsborrel georganiseerd door de PvdA afdeling Den Bosch en het PvdA gewest Brabant op zaterdag 11 januari a.s.: Willem Twee (poppodium) aan de Boschdijkstraat 100 in Den Bosch (5 min lopen vanaf het station).
De bijeenkomst begint om 11.00u met een aantal interessante workshops, met tussendoor een lunch.
Om 15.00u start van de Nieuwjaarsborrel met een toost op een mooi en succesvol nieuw jaar. Meld je i.v.m. de lunch wel even aan, tot 7 januari. Dat kan door je op facebook op aanwezig te zetten of door een mailtje te sturen naar: [email protected]

Wisseling van de wacht
In 2020, om precies te zijn op 1 april (geen grap) zal/moet onze burgemeester Jan Boelhouwer een punt zetten achter zijn bestuurlijke carrière. Een nieuwe burgemeester weet waar hij of zij aan toe is. Over de opvolging was de raad glashelder bij monde van nestor Hans Rutte bij het vaststellen van de profielschets door de gemeenteraad: “We verwachten een soort van kopie, dan bedoelen we karakter en eigenschappen. De burgemeester vertrekt niet omdat er een betere gemeente is, die is er niet, enkel en dan ook nog met tegenzin, omdat hij 70 wordt.” Mooie woorden.

Ondertussen zijn er maar liefst 31 mensen (waaronder 10 vrouwen) die denken (minstens) een kopie van Jan te kunnen worden. Aan de vertrouwenscommissie, waarvan namens onze PvdA-fractie Marielle lid is, de uitdaging om met een kandidaat op de proppen te komen die in de voetsporen van Jan Boelhouwer kan treden. Op 26 maart 2020 zal onze burgemeester worden uitgezwaaid en op dinsdag 7 april 2020 zal de nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen worden geïnstalleerd. We zijn benieuwd!

Lekker bezig
Ja, ‘we’ zijn lekker bezig. ‘We’ zijn al die leden die op enigerlei wijze bijdragen aan een levendige afdeling van de PvdA in Gilze en Rijen. Variërend van het organiseren van een fraaie fietstocht met een gezellige en smakelijke nazit, campagne op straat en een uitnodigende stand op de jaarmarkt met lekkere pannenkoeken, tot het actief meedenken en ondersteunen van de fractie in de voorvergaderingen. We beschikken inmiddels over in totaal 15 mensen, waaronder onze beide raadsleden, die deelnemen aan de bespreking van de agenda van commissies en gemeenteraad. Geen jaknikkers, maar mensen met diverse meningen en opvattingen die gedeeld worden. En… naar elkaar luisteren! Die betrokken inbreng van al die mensen zorgt ervoor dat onze fractie goed ‘gevoed’ wordt, waardoor Peter en Marielle in de raad goed beslagen ten ijs komen. Maar ook onze PvdA afgevaardigden in de commissies komen op deze manier goed voorbereid voor de dag.

Via het Weekblad Gilze en Rijen, Hallo GilzeRijen, website, facebook en twitter wordt ‘ons’ PvdA beeld welhaast wekelijks naar buiten gebracht. Onze slogan “Zichtbaar betrokken” wordt daarmee ondubbelzinnig waargemaakt.En zo willen we natuurlijk ook in 2020 graag doorgaan.

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 moeten we voortdurend aan de weg blijven timmeren. Ons ultieme doel is en blijft om in de gemeenteraad weer met een fractie van minimaal 4 leden vertegenwoordigd te zijn. En… als serieuze kandidaat voor deelname aan coalitie en college!

Praat ook (lokaal) mee!
Wil je meepraten over de lokale politiek dan ben je van harte welkom op de zogenaamde voorvergaderingen (2x in de 6 weken). In deze vergaderingen worden samen met de fractie- en commissieleden de agendapunten besproken die in de eerstvolgende commissievergadering of raadsvergadering aan de orde komen. Het kan zomaar gaan over je eigen straat, de school van je kinderen, de vereniging waarvan je lid bent, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, nieuwe voorzieningen of juist het bezuinigen op voorzieningen.
Kortom een scala aan onderwerpen die je raken!
Wil je daarover meepraten en daarmee de fractie ondersteunen, geef dan je emailadres door aan Marielle Doremalen, fractiesecretaris, [email protected] en je krijgt voortaan een uitnodiging voor de voorvergadering.

Vragen en suggesties
Naast de eerdergenoemde mogelijkheden kunnen alle leden ook actief meedenken door onderwerpen te melden die volgens u aandacht behoeven. Bestuurs-, fractie- en commissieleden kunnen daarin wellicht iets betekenen! In de meest brede zin van het woord kunt u bij ons terecht: 

PvdA afdeling Gilze en Rijen
PvdA afdelingsbestuur: [email protected]
Voorzitter: Lau Lavooij 0161-452116 / 06 20 01 17 12 [email protected]
Secretaris; Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]
Penningmeester: Harrie Broeders 0161-224884 [email protected]
Lid: Johan van Zuijlen [email protected]
Lid: René Drogt 0611419353 [email protected] 

PvdA website
PvdA webmaster: Derk Tabor – [email protected]
website: https://pvda.gilzerijen.nl
Plv: Ton Hesemans 0161-223812 / 06 17 52 34 83 [email protected]

PvdA fractie
PvdA fractiesecretariaat: [email protected]
Lid tevens Fractievoorzitter: Peter von Meijenfeldt 06 53.25 40 02 [email protected]
Lid tevens Fractiesecretaris: Marielle Doremalen 06 44 21 36 64 [email protected]

Onderstaand de PvdA afgevaardigden in de diverse commissies, waaronder diverse steunfractieleden. Door omstandigheden hebben onlangs Jeanne van der Heijden en Theo Pot af moeten zien van hun lidmaatschap van respectievelijk de commissie Middelen en de commissie Samenleving.

In de raadsvergadering van 11 november 2019 is René Drogt geïnstalleerd als commissielid voor de commissie Samenleving. Dat betekent dat we nog een vacature hebben voor de commissie Middelen.
Oproep: Wie interesse heeft voor het lidmaatschap van de commissie Middelen en enige affiniteit heeft met financiën kan contact opnemen met Peter von Meijenfeldt: 06 53 25 40 02 [email protected]

PvdA Raadscommissieleden

Commissie Middelen
Peter von Meijenfeldt 06 5325 4002 [email protected]
Geert Sterenborg 06 3835 9533 [email protected]
Lau Lavooij 06 2001 1712 [email protected]

NB Peter is ook voorzitter van de lokale rekenkamercommissie, afwisselend met de CDA-fractievoorzitter

Commissie Ruimte
Peter von Meijenfeldt 06 5325 4002 [email protected]
Ton van Gageldonk 06 2297 2749  [email protected]
Stijn van der Heijden 06 1555 53541 [email protected]
Jack Adriaensen 06 2256 8765 [email protected]
Jos Uitterhoeve 06 2138 9149 [email protected]

Commissie Samenleving
Marielle Doremalen 06 4421 3664 [email protected]
Clementine Vervaet 06 4468 6722 [email protected]
Ton Hesemans 06 1752 3483 [email protected]
René Drogt 0611419353 [email protected]

 NB Gebruikelijk is dat per partij 2 commissieleden vertegenwoordigd zijn in een raadscommissie. Afhankelijk van de onderwerpen kan dit in wisselende samenstelling zijn.

Laat ons ook weten…..
Wanneer u zelf, of wanneer het u ter ore komt van een ander lid, onverhoopt langdurig ziek bent, of bent opgenomen in een ziekenhuis. Maar ook als u wat te vieren heeft, bijvoorbeeld een jubileum op uw werk, of privé, of bij een andere heuglijke gebeurtenis. Graag doorgeven aan [email protected]

Wij willen graag iets van ons laten horen!

Mvg
Namens het bestuur,

Lau Lavooij