Nieuwsbrief Februari 2022

Beste leden en belangstellenden, 

Nog 4 weken
Op woensdag 16 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kunt u in 12 stembureaus terecht:
(7 in Rijen, 3 in Gilze, 1 in Molenschot en 1 in Hulten).
Maar ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u al vervroegd gaan stemmen. Alleen dan in maar 2 stembureaus: in Rijen in het Gemeentehuis en in Gilze in sporthal Achter de Tuintjes.
Dat betekent dat al over 4 weken de kiezers hun keuze kunnen gaan maken. Dat betekent ook nog 4 weken campagne voeren. En daar zijn we vanaf eind januari al druk mee in de weer.
Maar de komende 4 weken willen we er nog een schepje bovenop doen! Samen met U!

Wat kunt u doen
Een campagne is niet gratis. Het drukwerk, foto’s en filmpjes, de affiches, de rozen en de artikelen in het Weekblad (waarvoor nu ook betaald moet worden!) kosten best veel geld.
Daarvoor hebben we gespaard, maar daarmee alleen redden we het niet.
Daarom hebben we u allen op 6 januari om een bijdrage gevraagd voor onze campagnekas. Spontaan zijn daarop al mooie bijdragen van diverse leden binnengekomen, waarvoor hartelijk dank!

Maar willen we in de komende 4 weken nog wat meer aan de weg timmeren, dan betekent dat meer kosten. Misschien heeft u het eerdere verzoek over het hoofd gezien, of wilt u en kunt u iets extra bijdragen (overigens zijn dergelijke giften, net als de PvdA-contributie aftrekbaar van de belasting).

Daarom ons herhaalde vriendelijke verzoek voor een (extra) bijdrage aan onze campagnekas, waarbij elke bijdrage welkom is!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL85 RABO 0130 2943 57 ten name van de Partij van de Arbeid Gilze en Rijen te Rijen, onder vermelding van “verkiezingsbijdrage”.

Wat u (ook) kunt doen
Zelf campagne voeren
– Bent u 1 van de 32 kandidaten op de PvdA-lijst dan is het natuurlijk heel leuk om familie, vrienden en kennissen de komende tijd te vragen, ook als men niet eerder PvdA heeft gestemd (of erger nog…, niet heeft gestemd), om op u te stemmen. Maar ook als lid kunt u in uw kringen mensen ervan overtuigen dat het PvdA-programma en de PvdA-kandidaten hun stem waard zijn.
– Kan of wil iemand niet zelf gaan stemmen dan kan deze u machtigen om zijn of haar stem via een volmacht aan de achterzijde van de kiezerspas inc een kopie van het identiteitsbewijs door u (gelijk met het uitbrengen van uw eigen stem) uit te laten brengen.
– Heeft u een facebook, twitter, of instagram-account dan kunt u ook bijdragen aan het verspreiden van de PvdA-artikelen e.d. door deze te ‘delen’ (kan ook vanaf de PvdA-Gilze en Rijen website).

Hierdoor wordt het bereiken van potentiële kiezers aanzienlijk vergroot als meerdere leden dat willen doen (zeker in de laatste weken!)

Alvast heel hartelijk dank!
Marielle Doremalen – lijsttrekker
Lau Lavooij – voorzitter