Nieuwsbrief – januari 2021

Beste leden en belangstellenden,

Roerige tijden
Het zijn roerige tijden. Corona wil vooralsnog van geen wijken weten. Als slechtste jongetje van de klas zwabbert NL internationaal met 0,58%(!) beschamend onderaan de lijst van toegediende doses covid-19-vaccin.

Als het Kabinet al niet was afgetreden vanwege de beschamende fouten van de overheid in de Toeslagenaffaire, dan zou je denken dat daaraan niet te ontkomen was vanwege het beschamende beleid in de aanpak van het coronavirus (beschermende middelen, bron- en contactonderzoek, testen, mondkapjes, vaccineren).

Maar ook de hand in eigen boezem past ons. ‘We’ houden ons niet echt goed aan de coronamaatregelen. De afname van de positieve testen gaat steeds langzamer. Het instellen van de avondklok heeft een beschamende geweldsexplosie NL breed te zien gegeven van virusontkenners en complotdenkers, geruggesteund door notoire relschoppers.

Onvermijdelijk
Maar ook in onze partij mag je spreken van roerige tijden. Het vertrek van onze beoogde lijsttrekker Lodewijk Asscher door zijn betrokkenheid als minister van Sociale Zaken in Rutte-II in de Toeslagenaffaire zo kort voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. was echt onvermijdelijk. Hoe oprecht zijn excuses ook waren en ook zijn intentie het vertrouwen in de overheid te herstellen door de verzorgingsstaat te repareren, de nationale kop van Jut was bepaald. Als lijsttrekker van de PvdA zou het vechten tegen de bierkaai worden. Met respect hebben we dan ook kennisgenomen van die voor hemzelf meest vergaande conclusie.

Hoopgevend
Afgelopen weekend was er gelukkig ook plaats voor mooi en hoopgevend nieuws. Daarvoor is een groot compliment op zijn plaats voor onze landelijk voorzitter Nelleke Vedelaar en haar team. In no time moest het geplande congres worden uitgesteld en een nieuwe kandidaat-lijsttrekker worden gepresenteerd. In een week tijd is Nelleke daarin geslaagd om zonder ‘ophef en (leed)vermaak’ op het digitale congres van zaterdag 23 januari jl niet alleen het verkiezingsprogramma vastgesteld te krijgen, maar ook trots en verheugd de unanieme instemming te krijgen van ruim 3000 leden voor Lilianne Ploumen als nieuwe lijsttrekker van de PvdA. En ook de dijk van een kandidatenlijst met een diversiteit van heb ik jou daar en ruim baan voor aanstormend jong talent werd ongewijzigd vastgesteld.

Juiste vrouw op de juiste plaats
In een warme en bevlogen toespraak heeft Lilianne Ploumen het lijsttrekkerschap aanvaard en werd daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de PvdA. Gezien haar niet aflatende strijd als bestuurder, bewindsvrouw en als parlementariër tegen onrecht hebben we er als PvdA-afdeling Gilze en Rijen alle vertrouwen in dat Lilianne juist in deze moeilijke tijd voor de sociaal-democratie in Nederland de juiste vrouw op de juiste plaats is.

Terugblik Algemene Ledenvergadering
We kunnen terugkijken op een prima verlopen ledenvergadering (ALV) via ‘Teams’, waarin o.a. enkele belangrijke besluiten genomen zijn met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar. En ook al lijkt het nog ver, er is het komende half jaar volop te doen om het samenstellen van een goed verkiezingsprogramma en een wervende kandidatenlijst tijdig in ontwerp gereed te krijgen. Zie de bijlage voor het volledig verslag van de ALV.

Interesse in de gemeenteraad?
In de geplande ALV van 25 maart a.s. wordt o.a. de profielschets voor de gemeenteraadsfractie en de samenstelling van de Kandidaatstellingscommissie vastgesteld. Leden kunnen zich dan aanmelden voor een plaats op de kandidatenlijst. Nieuw talent is natuurlijk altijd welkom, maar ook leden die nu al zeker weten dat ze een (verkiesbare) kandidaat willen zijn voor de gemeenteraad en die zich daarop willen voorbereiden kunnen zich aanmelden voor de “Schaper leergang’, een initiatief van onze landelijke en provinciale PvdA.

Aanmelden kan tot 25 maart. Meer informatie is terug te vinden op de aanmeldpagina:

https://www.pvda.nl/partij/opleidingen/jan-schaper-leergang-2021/

Nieuwe secretaris PvdA afdeling Gilze en Rijen
Ook in de ALV van 14 januari jl. stond het punt ‘bestuursverkiezing’ op de agenda. Al enige tijd werd het bestuurssecretariaat waargenomen door Ton Hesemans in samenwerking met Lau Lavooij. Maar nu konden we op de agenda ook aankondigen dat we met Stijn van der Heijden (39) een kandidaat voor de vacature hadden. Stijn is al vele jaren lid (sinds 2002).

Geboren en getogen in Rijen woont Stijn inmiddels alweer wat jaren samen met Suzan en 2 jonge kinderen in Hulten. Heel dichtbij huis heeft hij zijn werk bij Erisscon, waar hij al vele jaren als logistiek manager in dienst is. Stijn maakt ook deel uit van de steunfractie, een enthousiaste groep leden die voorafgaand aan raads- en commissievergaderingen de agenda’s samen met de fractie bespreken.

Vanuit die ondersteuning neemt hij ook als burgercommissielid deel aan de Commissie Ruimte.

Met applaus werd Stijn verwelkomd als de nieuwe secretaris van onze afdeling. En dat betekent ook een nieuw adres voor het secretariaat. Zie hiervoor onder het logo op de voorpagina van deze Nieuwsbrief.

Uiteraard wensen wij Stijn veel succes met zijn werkzaamheden.

 

Nieuwe leden
Afgelopen zaterdag wist Nelleke Vedelaar tijdens het congres ook te melden dat er met de aankondiging van Lilianne Ploumen als nieuwe lijsttrekker meer dan 500 nieuwe leden zich hadden aangemeld en ook nog eens meer dan 100 nieuwe vrijwilligers voor de ondersteuning in de campagne voor de TK-verkiezingen van 17 maart a.s.

Prachtig nieuws natuurlijk en wellicht een aanmoediging om ook nog eens ‘in eigen kring’ te kijken voor aanmelding van een nieuw lid. Tot aan de verkiezingen kan dat al voor 1 euro per maand en de afdeling krijgt als ‘extra’ voor ieder lid 50 euro ‘webshop-tegoed’.

Doet u mee? Voor nadere info [email protected].

Mvg
Namens het bestuur,
Lau Lavooij / voorzitter