Nieuwsbrief – juli 2021

Beste leden en belangstellenden,

 De (school)zomervakantie staat voor de deur. Voor het tweede jaar op rij een zomer die in het teken staat van berichtgeving over corona. Nog maar zo kortgeleden dachten we een mooie onbezorgde zomer zonder beperkingen tegemoet te gaan. De enorme opleving van het virus onder met name jongeren zorgde voor een koude douche.
“De mooie zomer is een inschattingsfout gebleken”, aldus Rutte…

Toch hopen én gunnen we u van harte dat u kunt genieten van uw ‘vakantie’ op welke wijze dan ook en dat de vaccinatiegraad ervoor gaat zorgen dat we corona inclusief de ‘delta-variant’ gaan verslaan, vóórdat we het hele alfabet voor onze kiezen krijgen.

Ondertussen staat de tijd niet stil. Ook niet in onze partij waar volop actie is voor het invullen van de vacature voor het voorzitterschap. En wij spelen daaropin door in september een van de kandidaten in onze Algemene Ledenvergadering aan de tand te kunnen voelen.

En… de voorbereidingen op de Gemeenteraadsverkiezingen vragen ook alle aandacht in deze zomermaanden. We zijn volop bezig met enkele werkgroepen met het opstellen van een ontwerp-verkiezingsprogramma. Maar we willen ook een aansprekende kandidatenlijst. Daarvoor doen we nogmaals een oproep aan u.

Ook van groot belang is ledenbinding. Samenkomen onder het genot van een hapje en een drankje is daarbij een belangrijke factor. En daarvoor wordt u van harte uitgenodigd. Dit keer alleen een gezellige samenkomst. Het jaarlijks fietstochtje met een interessante bezoekje of bezichtiging volgt mogelijk in oktober.

Kortom voor ons allen belangrijke punten! Zie onderstaand voor nadere informatie.

Kandidaten gevraagd!
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net als vorige keren gaan we voor een kandidatenlijst die klinkt als een klok. En daarvoor doen we weer een beroep op onze leden.
Kom op en doe mee! U kunt zich als lid van de PvdA aanmelden als kandidaat voor een plaats op de lijst. Zowel voor een verkiesbare plaats, als een ‘opvolgplaats’ of een plaats ‘in de luwte’. Van de kandidaten die een verkiesbare of opvolgplaats ambiëren verwachten we een gemotiveerde aanmelding. Zij kunnen in oktober een gesprek verwachten met onze kandidaatstellingscommissie, die in een onderbouwd advies over de volgorde van de verkiesbaar geachte plaatsen het bestuur adviseert. De overige kandidaten worden door het bestuur op de ontwerp-kandidatenlijst geplaatst. We hopen daarbij op de welwillende bereidheid van al onze leden en mikken weer op een lijst met rond de 30 namen.

Aanmelden mogelijk tot 13 september
Elk PvdA-lid kan zich melden voor een plaats op de ontwerp-kandidatenlijst. Dit kan tot en met zondag 12 september 2021. Maar wacht niet te lang. Wij willen u vragen zo spoedig mogelijk uw naam door te geven aan het secretariaat, zodat we binnenkort al inzicht hebben in het totaal aantal kandidaten.

Dit kan per brief aan de secretaris PvdA afdeling Gilze en Rijen, Achterstraat 16 5125 ND Hulten, of per e-mail – [email protected]

Na aanmelding krijgt u van de secretaris de ‘interne bereidverklaring’ en de ‘erecode’ van de partij toegestuurd. Deze beide documenten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór maandag 20 september 2021ondertekend worden teruggestuurd aan het secretariaat.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Lau Lavooij, [email protected] of 06 2001 1712

Barbecue zondag 15 augustus
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Van groot belang is dan ook dat er ruimte is om met elkaar in een ongedwongen sfeer te buurten onder het genot van een hapje en een drankje. Zondagmiddag 15 augustus komen we daarom gezellig bijeen in de ‘Tuin van Willem’.

U bent met partner en gezinsleden van harte welkom. Begin augustus krijgt u hiervoor de uitnodiging, maar zet alvast de datum op de kalender!

Algemene Ledenvergadering vrijdag 10 september
Zoals u weet heeft onze landelijk voorzitter Nelleke Vedelaar onlangs aangekondigd te stoppen na een reguliere periode het voorzitterschap met verve te hebben uitgeoefend.
Inmiddels hebben zich 5 kandidaten voor de vacature aangemeld.
Een extra dimensie aan het kiezen van onze nieuwe voorzitter is de discussie over de ‘bestuurlijke vernieuwing’ en de ‘plaats van links in Nederland’ die ontstaan is na de teleurstellende verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2019 en de stagnerende peilingen voor ‘links’. Daaraan willen we in de ALV op vrijdagavond 10 september volop aandacht geven.

Met name aan het punt ‘linkse samenwerking’, waarbij door sommigen het woord ‘fusie’ niet wordt geschuwd, wordt ook door de kandidaat-voorzitters veel aandacht besteed. We zijn dan ook blij dat we een van de kandidaat voor het voorzitterschap, Pieter Paul Slikker, oud-campagnestrateeg en momenteel PvdA-fractievoorzitter in Den Bosch bereid hebben gevonden zijn visie op de toekomst van onze partij en de linkse samenwerking in de ALV te presenteren.

Zie zijn eerste aanzet ter informatie: b77583_be0af9d1d2d24b97ac5633ee03cd58ca.pdf (filesusr.com)

Zet de datum van vrijdagavond 10 september aanvang 20.00u alvast op de kalender.

Graag willen wij u allen toch een mooie zomer wensen. Let goed op jezelf en de ander en hou het gezond!

Met vriendelijke groet,
het bestuur.