Nieuwsbrief – juni 2021

Beste leden,

Donderdag 3 juni jl. heeft het bestuur van de afdeling de (verdere) stappen besproken die nodig zijn op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Onderstaand staat hierover nadere informatie. Tevens hebben we als voornemen besloten om in september een (zo mogelijk fysieke) algemene ledenvergadering te houden met aandacht voor en discussie over ‘partijvernieuwing’ en ‘samenwerking op links’. We kijken of hierbij Pieter Paul Slikker, fractievoorzitter Den Bosch en kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA als spreker aanwezig kan zijn.

Kandidaten gemeenteraadsverkiezing
In onze Nieuwsbrief van begin mei bent u uitgebreid geïnformeerd over de wijze waarop leden zich kunnen melden voor een plaats (‘verkiesbaar of niet-verkiesbaar’) op de PvdA-kandidatenlijst. Inmiddels hebben al enkele leden zich gemeld. Weliswaar kan men zich tot en met 12 september aanmelden, maar het bestuur ziet graag (vanwege de late zomervakantie) dat we al voor de vakantie zoveel mogelijk inzicht hebben in de belangstelling.
Daarom onze oproep, heeft u belangstelling voor een plaats op de lijst, laat het ons deze maand nog weten, zo mogelijk voor 1 juli a.s. Uit onze Nieuwsbrief van begin mei jl.:
– U kunt zich als lid van de PvdA vanaf heden (1 mei 2021) aanmelden als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het secretariaat van de PvdA Gilze en Rijen. Per brief – Achterstraat 16 5125 ND Hulten, of per e-mail – [email protected]
– Voor  de ‘kopgroep-kandidaten’ geldt dat zij motiveren waarom zij in aanmerking willen komen voor een verkiesbare plaats. Overige kandidaten kunnen aangeven dat zij voor een ‘niet-verkiesbare’ plaats op de lijst in aanmerking willen komen.
– U kunt zich uiterlijk als kandidaat aanmelden tot en met zondag 12 september 2021.
– Na aanmelding krijgt u van de secretaris de ‘interne bereidverklaring’ en de ‘erecode’ van de partij toegestuurd. Deze beide documenten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór maandag 20 september 2021ondertekend worden teruggestuurd aan het secretariaat.
Doet u mee? Ook belangstelling voor een plaats in de luwte is zeer welkom, zodat we net als andere jaren met een kandidatenlijst met ca 30 personen mee kunnen doen.

Programmacommissie
In de bestuursvergadering is ook de samenstelling vastgesteld van de drie werkgroepen die zich de komende tijd gaan buigen over het ontwerp-verkiezingsprogramma 2022-2026. We prijzen ons gelukkig met het aantal leden dat zich heeft gemeld voor de drie werkgroepen Middelen – Ruimte – Samenleving. Wilt u hieraan ook meedoen dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat. Iedereen die mee wil denken is van harte welkom!

Campagnecommissie
Geen verkiezingen zonder campagne! Onze campagneleider Ton Hesemans bereidt zich al voor. Het voornemen is om na de zomervakantie van start te gaan. Als de coronabesmettingen blijven teruglopen en de vaccinatiegraad omhoog blijft gaan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we in september weer als vanouds campagne kunnen voeren. Naast het zogenaamde ‘canvassen’, gaan we de markten op, wordt er geflyerd en wordt ook een politiek café gewijd aan de verkiezingen. Uiteraard proberen we ook via de lokale en regionale pers naar buiten te treden. Ook willen we een nieuwe sterke slogan (wie?) voor de komende verkiezingen.
Wilt u ook meedoen, heeft u een goed idee, meldt u zich dan bij:
Ton Hesemans, tel. 06 1752 3483 of mail [email protected]

Vakantie
Wie kijkt er niet naar uit! Dat we ieder op zijn of haar wijze weer ongedwongen kunnen gaan genieten van vakantie! En het ziet ernaar uit dat na de versoepelingen die dit weekend (5 juni) zijn ingegaan, in de persconferentie van 22 juni a.s. nog verdergaande versoepelingen zullen worden aangekondigd. Met de zomervakantie vanaf 24 juli in het vooruitzicht kijken we vol gerechtvaardigde verwachting uit naar die ongedwongen vakantie.

Maar ondertussen is het wijs om ons te houden aan de richtlijnen (afstand, hygiëne en mondkapje) en zo mee te helpen aan het terugdringen van dat nare virus.

Blijf gezond en toch alvast een fijne vakantie voor u allen,

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Lau Lavooij / voorzitter

NB
In het bestuur is afgesproken dat de coördinatie procedure gemeenteraadsverkiezingen, waaronder de kandidaatstelling bij de voorzitter ligt.  Heeft u nadere vragen dan kunt u zich richten tot Lau Lavooij, [email protected] of 06 2001 1712