Nieuwsbrief – mei 2021

Beste leden en belangstellenden, 

Graag willen wij u laten weten dat we afgelopen week namens onze afdeling twee leden met een fraaie bos rode rozen hebben gefeliciteerd met een heuglijke gebeurtenis.
En… we zijn toe aan een belangrijke vervolgstap op weg naar de verkiezingen voor de gemeenteraad: leden kunnen zich melden voor een plaats op de kandidatenlijst!

Gouden speld voor ons lid Koos Tuitjer
Op de Dag van de Arbeid, zaterdag 1 mei jl is door voorzitter Lau Lavooij in aanwezigheid van fractievoorzitter Marielle Doremalen de gouden speld voor 50 jaar lidmaatschap van de PvdA uitgereikt aan Koos Tuitjer, woonachtig aan Den Dries 4 in Gilze. De speld werd door zijn trotse partner Ineke Clarijs opgespeld bij de blij verheugde Koos. Aansluitend kreeg hij een fraai boeket rode rozen en de felicitaties namens de afdeling uit handen van Marielle.
Koos is uit Groningse ouders in 1943 in Leeuwarden geboren en op 5-jarige leeftijd verhuisd naar Arnhem. Hij is vele jaren werkzaam geweest als journalist Kunst en Cultuur bij het dagblad De Gelderlander. Na zijn pensionering is hij in Gilze komen wonen. Koos is tot op de dag van vandaag een overtuigd sociaal-democraat die de politieke ontwikkelingen nog graag mag volgen. We wensen Koos samen met Ineke nog vele mooie jaren.

Koninklijke onderscheiding voor ons lid Jannie Lavooij-van Duivendijk
Op maandag 26 april 2021, de dag voor Koningsdag heeft ons PvdA-lid Jannie Lavooij-van Duivendijk uit handen van burgemeester Derk Alssema de koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ ontvangen. Volkomen verrast somde de burgemeester haar vele vrijwilligersactiviteiten op, waaronder meer dan veertig jaar actief voor de buurtvereniging De Locht en vele jaren als vrijwilliger-verpleegkundige in de begeleiding van activiteiten van de Zonnebloem, het Lokaal Steunpunt Mantelzorg en de seniorenvereniging. Ook bij de blij verheugde Jannie werd in dit geval het ‘lintje’ opgespeld door haar trotse partner en tevens onze voorzitter Lau Lavooij.

Ook voor onze afdeling heeft Jannie sinds 1975 velerlei vrijwilligerswerk verricht, zoals vele malen geflyerd, rozen verzorgd en maakte ze ook deel uit van onze eerste vrouwelijke plakploeg.

Jannie kreeg dezelfde dag nog een mooi boeket rode rozen met de felicitaties namens de afdeling thuisbezorgd. Uiteraard wensen wij ook Jannie en Lau nog vele mooie jaren samen in Gilze.

Oproep aan alle leden
Over ruim 10 maanden(!) op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In ons ‘draaiboek’ vastgesteld in de ALV van 14 januari jl staan de stappen die we formeel moeten zetten in de procedure daarvoor. Een heel belangrijke stap is nu aan de orde: het informeren van de leden ‘hoe en vóór welke datum men zich kandidaat kan stellen’.

Hierbij richt het bestuur zich tot alle leden van PvdA in Gilze en Rijen om een mogelijke kandidatuur, oftewel een plaats op de kandidatenlijst van de PvdA in overweging te nemen.

Minstens 30 kandidaten
Zoals al vele jaren gebruikelijk willen we graag met een kandidatenlijst van minstens 30 namen de verkiezingen in. Alle partijen komen uit electoraal oogpunt met een lijst waarop meer namen staan dan dat er ‘zetels’ zijn. De gemeenteraad van Gilze en Rijen telt 21 zetels. Met (momenteel) 7 partijen zullen er bij de komende verkiezingen ruim 200 kandidaten zijn waarop een stem uitgebracht kan worden. De meeste mensen stemmen op de nr 1 oftewel de lijsttrekker van de partij van hun keuze. Maar toch ook een aanzienlijk aantal mensen stemt bewust om uiteenlopende redenen op een andere kandidaat. Het zal duidelijk zijn dat daarmee een partij kan profiteren van de ‘achterban’ van individuele kandidaten en met meer stemmen uit de bus komt. Omdat elke kandidaat ‘stemmen meebrengt’ en alle stemmen tellen, roepen wij als bestuur dan ook onze leden op om zich als kandidaat te melden.

Kopgroep-kandidaten
Natuurlijk ligt de nadruk bij een kandidatenlijst op de ‘kopgroep’. We hebben nu een fractie met 2 leden. Onze ambitie is ‘terug’ te gaan naar minimaal 4 leden. Dat betekent dat minimaal de eerste 8 kandidaten op de lijst nadrukkelijk ‘verkiesbaar’ moeten zijn. Niet alleen de eerste 4 plaatsen, maar ook de zogenaamde ‘opvolgplaatsen’ zijn plaatsen waarvan een kandidaat in principe in de bestuursperiode geroepen kan worden om een ‘vrijgevallen’ zetel in te nemen.

Alle overige kandidaten kunnen ‘in theorie’ in aanmerking komen voor een vrijkomende plek.

Van belang om te weten
– U kunt zich als lid van de PvdA vanaf heden (1 mei 2021) aanmelden als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het secretariaat van de PvdA Gilze en Rijen. Per brief – Achterstraat 16 5125 ND Hulten, of per e-mail – [email protected]
– Voor  de ‘kopgroep-kandidaten’ geldt dat zij motiveren waarom zij in aanmerking willen komen voor een verkiesbare plaats. Overige kandidaten kunnen aangeven dat zij voor een ‘niet-verkiesbare’ plaats op de lijst in aanmerking willen komen.
– U kunt zich uiterlijk als kandidaat aanmelden tot en met zondag 12 september 2021.
– Na aanmelding krijgt u van de secretaris de ‘interne bereidverklaring’ en de ‘erecode’ van de partij toegestuurd. Deze beide documenten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór maandag 20 september 2021ondertekend worden teruggestuurd aan het secretariaat.

Programmacommissie
Natuurlijk gaan we ook tijdig werken aan het opstellen van het verkiezingsprogramma 2022-2026. We willen daartoe graag 3 werkgroepjes formeren die ontwerp-programmapunten gaan opstellen die passen binnen de aandachtsvelden van de huidige commissies: Middelen – Ruimte – Samenleving. Wilt u hieraan meedoen dan kunt u zich opgeven voor 26 mei a.s. bij het secretariaat.

In het bestuur is afgesproken dat de coördinatie procedure gemeenteraadsverkiezingen, waaronder de kandidaatstelling bij de voorzitter ligt.  Heeft u nadere vragen dan kunt u zich richten tot Lau Lavooij, [email protected] of 06 2001 1712

Met vriendelijke groet, het bestuur.