speerpunten 2018-2022 PvdA Gilze en Rijen

Speerpunten 2018-2022 PvdA Gilze en Rijen

 

* Met een buurtbudget bepalen bewoners zelf de prioriteiten voor veiligheid en leefbaarheid.

* Een verdiept spoor voorkomt afsluiting van Rijen-zuid én de geluids- en trillingsoverlast.

* Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Duurzaam veilig (30km) in de hele gemeente.

* Eenrichtingsverkeer op het Raadhuisplein met voorrang voor fietsers.

* Herstel van een busverbinding (Gilze via Rijen) met omliggende plaatsen in de weekends.

* Het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd.

* Alle kinderen kunnen meedoen en lid zijn van een club.

* Samen met het bedrijfsleven jaarlijks een ijsbaan, zoals in Dongen en Oosterhout.

* Een verenigingshal voor opslag materialen, het bouwen van carnavalswagens, e.d. is nodig.

* Zorggeld van het rijk wordt ten volle ingezet voor de doelgroep, er komt een zorgfonds.

* Maximalisering eigen bijdrage Wmo tot 17,50 euro per 4 weken.

* De grens van armoederegelingen wordt gesteld op 130 procent van het sociaal minimum.

* Minder afval en lagere lasten door meer hergebruik in goed overleg met onze inwoners.

* Minder overlast van helikopters door o.a. maximale inzet van simulatoren.

* Bouwen naar behoefte met voor iedereen een geschikte en betaalbare woning

* Nul op de meter woningen en geen gas op nieuwe woningbouwlocaties.

* Het Centrumplan Rijen en het Centrumplan Gilze worden zo snel mogelijk gerealiseerd.

* Gilze en Rijen blijft tot de goedkoopste gemeenten (10%) van Nederland behoren.