fractiesecretaris, commissielid (samenleving), lid ombudsteam

Marielle Doremalen

Als raadslid in de vorige periode heb ik me ingezet voor behoud van het consultatiebureau in Gilze, het bestrijden van kinderarmoede en het verlagen van de eigen bijdrage WMO. Ik ga nu voor het herinvoeren van het schoolzwemmen, een maximale eigen bijdrage WMO van € 17,50 per vier weken, het verruimen van het armoedebeleid en minder overlast van de vliegbasis. Ook in de periode 2018-2022 kunt u weer op me rekenen!