8 maart 2016

Gilze en Rijen neemt ook dit jaar weer deel aan Earth Hour, een wereldwijde actie van het Wereldnatuurfonds. De PvdA in Gilze en Rijen had de gemeente hierom verzocht

Op zaterdagavond 19 maart

De gemeente zal op zaterdagavond 19 maart a.s. van 20:30 – 21:30 uur de aanlichting van het gemeentehuis en enkele andere gebouwen doven. Ook het kunstwerk De 4 Margrieten zal dat uur in het duister zijn gehuld.

Gilze en Rijen neemt hiermee deel aan de wereldwijde actie van het Wereldnatuurfonds waarmee aandacht wordt gevraagd voor de bedreiging van de aarde. Onder meer door klimaatverandering, ontbossing en overmatig gebruik van grondstoffen zoals energie komt het voortbestaan van de planeet steeds sterker onder druk te staan.

Over de hele aarde wordt door miljoenen mensen, bedrijven en overheden actief meegewerkt aan Earth Hour.

De gemeente Gilze en Rijen heeft al enkele jaren actief deelgenomen aan Earth Hour. Ook dit jaar dus weer.

De PvdA in Gilze en Rijen heeft te kennen gegeven verheugd te zijn over de medewerking van onze gemeente. En roept bedrijven en burgers op zich eveneens hierbij aan te sluiten.

Lijsttrekker en kandidaat wethouder