door de fractie

Onze fractieleden Anthony Bisschops en Ton van Gageldonk zijn hèt gezicht van onze afdeling. Zij behartigen de belangen van de PvdA, die na gesprekken met inwoners, (voor- en leden-) vergaderingen en niet te vergeten de steun van de stemmers tot stand zijn gekomen.

Op deze pagina, zie het menu in de rode balk, vindt u een deel van hun werk. Moties die zij inbrachten in de raad, kunt u hier nog eens nalezen.