Vragen energietransitieplan

Vragen van de fractie van PvdA aan B&W van Gilze en Rijen naar aanleiding van een publicatie over  het gemeentelijk energietransitieplan en de realisatie van een biomassacentrale en ringleiding.

Uit een publicatie in BN/DeStem van vanmorgen heeft onze fractie moeten vernemen dat gisteren door de gemeente een energietransitieplan is gepresenteerd. Bovendien is er naar verluidt een samenwerkingsovereenkomst getekend die onder meer voorziet in de realisatie van een biomassacentrale en een ringleiding voor biogastransport in onze gemeente.

Zonder door het ontbreken van inhoudelijk informatie in te kunnen gaan op de plannen, heeft onze fractie de volgende procedurele vragen aan het college:

  1. Is het juist dat gisteren door het college een gemeentelijk energietransitieplan is gepresenteerd. En bovendien een samenwerkingsovereenkomst met verschillende instanties en ondernemingen is getekend die onder meer voorziet in de realisatie van een biomassacentrale en een ringleiding voor biogastransport in onze gemeente?
  2. Acht het college het correct dat de raad via een krantenpublicatie op de hoogte moest komen van dergelijke verstrekkende plannen? Wat is de reden dat zowel de commissie en raad niet eerder over de vermelde plannen zijn geïnformeerd?
  3. Heeft u met de gevolgde handelswijze naar uw mening voldaan aan uw wettelijk verankerde informatieverplichting aan de raad?
  4. Kan het college toezeggen dat de raad alsnog wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij de besluitvorming over vermelde plannen en dat de hiervoor geldende procedures, inclusief het betrekken van de inwoners, zullen worden gevolgd?

 

19 juli 2018

 

Namens de fractie van de PvdA

Peter von Meijenfeldt