24 maart 2015, om 22:30 | Boodschap

Ledenvergadering

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken /mededelingen
 3. Notulen vergadering 13-11-2014
 4. Bestuurssamenstelling
 5. Financieel jaarverslag 2014
 6. Terugblik verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 18-03-2015
 7. Geplande activiteiten en acties
 8. Woordje fractie
 9. Gespreksrondje over hoe om te gaan met PvdA in zware tijden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting